header

23 april 2013 "Op weg naar een nieuw pensioen"

Al jaren praten werkgevers, werknemers en opeenvolgende kabinetten over de noodzaak van pensioenhervormingen. Na verschillende keren uitstel, lijkt het er nu op dat op 1 januari 2015 de nieuwe pensioenregelingen van kracht moeten worden. Staatssecretaris Klijnsma komt naar verwachting ergens deze zomer in de zogenoemde hoofdlijnennotitie met een nadere uitwerking van plannen en regelgeving. Dan weet u als bestuurder eindelijk waar u aan toe bent.

Maar ook nu al is er het een en ander te duiden. Tijd voor SPO Connects om u een overzicht te verschaffen van de stand van zaken. Op 23 april is het zover. Dan kunt u aanschuiven en meepraten over de stand van zaken rondom de nieuwe pensioencontracten en de Wet versterking pensioenfondsbestuur. Ook krijgt u een capita selecta voorgeschoteld van overige actuele thema’s. Zodat u weet wat u nu al kunt en moet doen om voorbereid te zijn op wat komen gaat.

Het programma ziet er als volgt uit:

Pensioen actualiteiten Dr. Emilie Schols, Consultant, Pensioenjurist en docent SPO.

Ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioencontract

 • Vooruitblik: de Wet versterking pensioenfonds bestuur
 • Capita selecta: actuele thema’s
   

Aan de slag! Wouter van Eechoud, DNB Toezichthouder

 • De grootste stelselwijziging sinds decennia: wat vraagt dit van bestuurders?
 • Turen door de mist: welke misverstanden leven er over het nieuwe contract?
 • De transitie naar een nieuwe regeling: een stappenplan voor bestuurders
   

Pensioenfonds TNO is al begonnen… Drs. J.A. Veltman, vicevoorzitter Stichting Pensioenfonds TNO en voorzitter commissie Pensioenbeheer

 • Pensioenfonds TNO is één van de 11 pensioenfondsen die meedraaien in de pilot van het ministerie van SZW voor het invaren van oudere rechten in een nieuwe contact. Wat zijn de ervaringen tot dusver?
 • Wat zijn de uitkomsten van ALM-studies naar een nominaal en reëel contract?
 • Wat betekenen die studies voor de parameters waarmee wordt gewerkt?
   

Uitwisseling deelnemers

In een interactieve sessie worden uw actuele vraagstukken onder begeleiding van experts besproken en uitgewisseld met uw collega-bestuurders.

Bijeenkomsten
SPO Perform Live