header

21 november 2017 - Governance: Uitdagingen in een veranderende bestuursomgeving

De komende maanden staat de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds op de agenda van veel pensioenfondsbesturen. Bij deze strategische (her)oriëntatie zijn de bestuursmodellen en het invulling geven aan het diversiteitsvraagstuk onderwerp van gesprek.

Sinds de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in 2014 in werking trad, hebben pensioenfondsen de keuze uit verschillende bestuursmodellen. Toch handhaafden verreweg de meeste fondsen het paritaire model. Gebrek aan tijd en middelen waren vaak leidend voor deze keuze.

Nu blijkt uit de eerste onderzoeken naar de effectiviteit van de verschillende bestuursmodellen dat de gemengde modellen, slechts gekozen door een handvol fondsen, meer diversiteit en een lichte verbetering van de bestuurlijke kwaliteit laten zien.

Hoogste tijd voor SPO Connects om het licht te laten schijnen op de stand van zaken. Welke bestuursmodellen zijn in zwang en wat zijn de argumenten om voor het 'oude' paritaire model te kiezen of juist te vernieuwen? Wat zijn de ervaringen uit de praktijk?

Speciale aandacht is er voor diversiteit in besturen. Het bolwerk van 'mannen op leeftijd' zou worden opengegooid, stelde de pensioensector een aantal jaren terug plechtig in de Code Pensioenfondsen. Jongeren en vrouwen zouden een plek krijgen binnen alle besturen. De praktijk blijkt weerbarstig. Doet de sector voldoende zijn best? Hoe kom je aan een divers bestuur? Maar vooral: waarom en hoe kan een divers samengesteld bestuur de kwaliteit van het bestuur verhogen? Op die vragen probeert SPO Connects in te zoomen. Op een manier die u van SPO Connects gewend bent: zonder pasklare antwoorden, maar mét stof tot nadenken. 

U leert van best practices en krijgt deze middag vanuit diverse invalshoeken nieuwe inzichten en praktische handvatten aangereikt.

Bijeenkomsten
SPO Perform Live