header

15 februari 2012 "Is er draagvlak te organiseren voor het korten van pensioenen?"

Op 15 februari 2012 presenteert SPO Connects de bijeenkomst met als thema:
Is er draagvlak te organiseren voor het korten van pensioenen?

Met op de achtergrond de voortslepende Europese schuldencrisis, meldden in het najaar van 2011 een groot aantal pensioenfondsen dat het verlagen van pensioenen een meer en meer reëlere optie werd. De dag van de waarheid, 31 december 2011, ligt inmiddels achter ons. De financiële positie van de fondsen op die datum is allesbepalend.
Het nieuwe jaar was nog geen week oud toen De Nederlandsche Bank (DNB) bekend maakte de regels voor het berekenen van de dekkingsraad een heel klein beetje te versoepelen. Sommige fondsen helpt dit net uit de problemen, althans voor nu. Voor andere fondsen is het niet genoeg. Voor hen was de boodschap van DNB pijnlijk duidelijk: als u moet korten, dan zúlt u korten.

Half februari leveren de pensioenfondsen de evaluatie van hun herstelplan in bij de toezichthouder. Dan zal duidelijk zijn hoeveel fondsen daadwerkelijk moeten aankondigen te pensioenen te verlagen. DNB schat in dat het er 125 zullen zijn.

SPO Connects organiseert rond dat voor de pensioensector cruciale moment, op 15 februari, een bijeenkomst voor bestuurders en fondsdirecties over dit thema. Niet de vraag óf er gekort moet worden en hoe dat kan worden vormgegeven staat daar centraal. Dat besluit is dan immers in de meeste gevallen al genomen. SPO Connects zal inzoomen op wat dan nog komen gaat: de communicatie rondom de mogelijke maatregelen.

Bestuurders worstelen vanzelfsprekend met wat misschien wel het meest lastige besluit uit hun bestuurdersloopbaan is. En waar de worsteling over het besluit zwaar valt, ligt ook de vraag hoe het besluit uit te leggen aan de achterban zwaar op de maag. Kan daar draagvlak voor worden georganiseerd? Is uit te leggen dat iedereen gebaat is bij het veiligstellen van de lange termijn gezondheid van de fondsen, ook als dit betekent dat op korte termijn moet worden ingeleverd?

SPO Connects belicht deze vragen vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. Met ervaringen van anderen, verrassende perspectieven, aandacht voor verschillende argumenten en inspirerende praktijkvoorbeelden.

SPO Connects helpt u op weg. Op een manier die u van SPO Connects gewend bent: met sprekers die wat te vertellen hebben, vanuit verschillende invalshoeken belicht en zonder het debat te schuwen.

Bijeenkomsten
SPO Perform Live