header

13 maart 2019 - Naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel

In samenwerking met Afbeelding

De mogelijkheden voor een duurzaam contract. Met of zonder pensioenakkoord

Minister Koolmees heeft de draad weer opgepakt om te komen tot een nieuw pensioencontract. Wat betekenen zijn plannen om onder meer de doorsneepremie af te schaffen? En wat kan de sector zelf doen om vernieuwing te realiseren binnen de Wet verbeterde premieregeling?

De Wet verbeterde premieregeling (Wvp) biedt mogelijkheden. Zijn die in het belang van de deelnemer en kunnen deze mogelijkheden het vertrouwen in de pensioensector verbeteren?

De SPO Perform Live-bijeenkomst op 13 maart staat in het teken van het pensioencontract en de impact op het pensioenfonds en op het Nederlandse pensioenstelsel. Diverse sprekers geven een toelichting op de mogelijkheden en laten u zien wat belangrijke verschillen zijn: dé kennis die u nodig heeft om in uw rol als bestuurder de discussie te kunnen volgen en keuzes te maken voor uw eigen pensioenfonds.

Sprekers op 13 maart

  • Gerard Riemen (Pensioenfederatie) staat stil bij actuele pensioendossiers en ontwikkelingen in de pensioensector
  • Theo Nijman (Netspar) schetst de mogelijkheden voor een nieuwe duurzame pensioenregeling op basis van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp)
  • Eveline Smeets (Shell Pensioenbureau Nederland) deelt ervaringen en lessons learned bij het tot stand komen van een nieuw pensioencontract binnen de Wvp
  • Dick Boeijen (PGGM en extern adviseur VCP) geeft een toelichting op de stand van zaken en de 'hete hangijzers' rond het nieuwe pensioencontract.

Programma

   

Datum

woensdag 13 maart 2019

Tijd

14.30 uur – 18.00 uur
(inloop vanaf 14.00 uur; vanaf 18.00 uur netwerkbuffet,
daarna filevrij naar huis)

Locatie

Hotel NH Den Haag

 

14.00 uur

Ontvangst

   
14.30 uur 

Opening en welkom
Mark de Wijs, directeur SPO

   
 

Introductie programma
door facilitator Marike Knoef, Board member Netspar and Professor of Economics at Leiden University

   
14.35 uur

Actualiteiten
Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie

Gerard Riemen bespreekt met u de laatste stand van actuele pensioendossiers en ontwikkelingen in de pensioensector. 

   

15.00 uur

Een nieuwe duurzame pensioenregeling
Welke mogelijkheden bieden de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) en een mogelijk pensioenakkoord?
Theo Nijman, wetenschappelijk director Netspar

Theo Nijman vertelt u welke mogelijkheden er op basis van de Wvp al zijn voor een duurzame pensioenregeling en legt de impact daarvan uit. Wat zijn de verschillen met het huidige contract en met een te verwachten nieuw contract op basis van een pensioenakkoord? Wat is de impact voor de deelnemer en voor het stelsel? Kan er inderdaad eerder geïndexeerd worden? Is er nog sprake van risicodeling? Ook staat hij kort stil bij de transitie bij een stelselwijziging.
Kortom: kennis die van belang is voor u om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen en de implicaties voor uw eigen pensioenfonds te kunnen overzien.

   
15.45 uur 

Shell, een praktijkcase 
Eveline Smeets, Hoofd Actuariële Zaken bij Shell Pensioenbureau Nederland

Hoe kwam Shell tot een nieuw pensioencontract binnen de Wvp? Wat waren de afwegingen en welke keuzes moesten worden gemaakt? Wat was de rol van het bestuur in dit proces? Eveline Smeets neemt u mee in de eerste ervaringen en lessons learned.  

   
16.15 uur  Pauze met snack
   
16.30 uur

Veranderen in de tweede pijler pensioenen
Dick Boeijen, PGGM Actuarieel Advies & ALM en extern adviseur VCP

Dick Boeijen geeft een toelichting op de stand van zaken en de 'hete hangijzers' rond het nieuwe pensioencontract. Welke keuzes liggen voor en wat zijn daarvan de implicaties voor sociale partners, pensioenfondsen en hun deelnemers?

   
17.15 uur

Paneldiscussie én discussie met de zaal
onder leiding van Marike Knoef, Board member Netspar

   
17.55 uur

Afsluiting
Mark de Wijs

   

18.00 uur

Netwerkbuffet
Daarna filevrij naar huis

 

Het programma is met zorg samengesteld en wordt aangepast aan de actualiteit.
Twee weken voor de bijeenkomst maken wij het definitieve programma bekend.

Aanmelden voor 'Naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel'

Bijeenkomsten
SPO Perform Live

SPO Perform Live

Exclusief voor bestuurders die snel willen aansluiten op de actualiteit

Eerstvolgende bijeenkomst

Datum:

Woensdag 11 maart 

Thema:

Beleggen in niet-beursgenoteerde leningen/private debt 

Meer informatie en aanmelden