header

13 december 2016 - Innovatie in de pensioensector

Flexibiliteit op strategisch gebied is steeds belangrijker om het hoofd te kunnen bieden aan snelle veranderingen in dynamische en onvoorspelbare markten. Dat geldt zeker voor de pensioensector, die aan de vooravond staat van ingrijpende veranderingen. Besturen in de pensioensector is in deze tijd allesbehalve een routineklus en vraagt vernieuwende visie op de toekomst.

Wat zijn mogelijke toekomstscenario’s voor de pensioensector? Welke innovaties zijn nodig? En hoe zorgt u ervoor dat innovatie onderdeel gaat uitmaken van uw strategie en beleid? SPO Connects helpt u graag uw rol als bestuurder optimaal in te vullen. Investeer in uw permanente geschiktheid door samen met SPO verder te kijken dan de waan van de dag.