header

11 mei 2016 - De staat van het Pensioendebat

De beleidsdekkingsgraad van veel pensioenfondsen daalt de afgelopen maanden snel richting de 100%. De actuele dekkingsgraad is nog lager. Als de financiële markten en de rente dit jaar niet opveren, dreigen massale pensioenverlagingen. Het vertrouwen in het collectieve Nederlandse pensioenstelsel krijgt dan opnieuw een knauw.

Laat de politiek het zover komen?

Menigeen voorspelt dat Nederland binnen twee jaar overgaat naar een vorm van een premieregeling, waarbij bepaalde risico’s wel collectief gedeeld blijven. Gaat dat gebeuren? En kan dat zo snel? Wat is de status van het pensioendebat eigenlijk? Wat kunt u doen? Wat moet u doen? En krijgt u het uw deelnemers nog uitgelegd?

Tijd voor SPO Connects om u in één dagdeel een reëel beeld te geven van de stand van zaken van het pensioendebat.

Bijeenkomsten
SPO Perform Live

Andere interessante trajecten

Aanvullend op niveau B