header spo algemeen

11 december 2013 'Governance: implementatie van ‘nieuwe’ bestuursmodellen'

De Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen schrijft voor dat u als pensioenfonds nog dit jaar een keuze moet maken voor een ‘nieuw’ bestuursmodel. De Pensioenfederatie heeft een servicedocument opgesteld dat het tijdspad voor u uiteenzet. Op basis van de planning van DNB geeft men hierin aan dat pensioenfondsen al begin december hun besluitvorming voor een bestuursmodel definitief moeten maken. Daarna start de fase van voorbereiding: de implementatie.

Het moment voor SPO Connects om u door een aantal implementatievraagstukken heen te leiden en u te voorzien van voorbeelden, inspiratie en lessons learned. Vanuit verschillende perspectieven krijgt u inzichten en praktische handvatten die u helpen om uw fonds optimaal voor te bereiden op de implementatie van de wet.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe zoekt en vindt u (externe) geschikte bestuurders en of toezichthouders?
 • Hoe beloont u deze?
 • Op welke wijze betrekt u gepensioneerden bij het bestuur?
 • Wat moet u vooraf weten om efficiënt en effectief met het intern toezicht, verantwoordingsorgaan of belanghebbende orgaan samen te werken?
 • Welk papierwerk brengt dit met zich mee? Wij zetten het voor u op een rij.

Het voorlopige programma is als volgt:

 • Governance challenger - Henk-Jan Strang

  Henk-Jan Strang is een governance specialist met een brede ervaring met pensioenfondsen, vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders als toezichthouder, accountant, adviseur en auteur. Hij is als geen ander op de hoogte van de hindernissen die moeten worden genomen bij het kiezen en inrichten van een ‘nieuw’ bestuursmodel. Tijdens deze bijeenkomst treedt Henk-Jan op als uitdager van spreker en publiek.
   
 • Een intensievere rol van het Intern Toezicht bij pensioenfondsen.
  Puck Dinjens – Senior adviseur GITP

  Hoe gaat u als bestuur om met de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan? Wat zijn de valkuilen en lessons learned uit andere sectoren? Vanuit haar uitgebreide ervaring als adviseur behandelt Puck Dinjens een case in hoe bestuur en toezicht en verantwoording optimaal kunnen samenwerken en elkaars kwaliteiten kunnen benutten.
   

 • Werving en selectie van (externe) bestuurders en toezichthouder
  Ingrid Reichmann – partner bij Partners at Work


  Hoe komt u met uw bestuur tot een transparante en objectieve procedure met als doel een succesvolle voordracht van een geschikte kandidaat aan DNB? Ingrid Reichmann, gespecialiseerd in recruitment voor topfuncties in de financiële sector, bespreekt het belang van een helder functieprofiel en diverse methodes van werving en selectie. 
   

 • Gepensioneerden in het bestuur: praktijkcase ABP
  Nicole Beuken - Directeur Bestuursbureau Stichting Pensioenfonds ABP


  ABP, het pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs, is al redelijk vergevorderd in het implementatietraject van de Wet Versterking Bestuur. Nicole Beuken, directeur bestuursbureau ABP, is momenteel volop actief in het proces van het betrekken van gepensioneerden in het pensioenfonds bestuur. December is zodoende een perfect moment om van ABP’s ervaringen te leren. Hoe wordt het verantwoordingsorgaan betrokken in dit proces? Hoe de wet op deze punten uit te leggen en hoe interpreteert DNB praktische oplossingen? Wat zijn vervolgens ABP’s ervaringen in het verwerven van attentie, het betrekken van de ouderenorganisaties en het creëren van draagvlak bij het wervings- en selectieproces van gepensioneerden? En hoe ga je om met niet geschikten is natuurlijk ook erg belangrijk.
   

 • Beloningsbeleid: een heikel punt!
  Tim Kamphorst – partner bij The Executive Network


  Hoe kom je tot een te verantwoorden en duurzaam beloningsbeleid dat ook kwaliteit naar binnen haalt?

Bijeenkomsten
SPO Perform Live