header

10 december 2014 "Blik op het pensioen van morgen"

Blik op het pensioen van morgen
Een actuele bijeenkomst, exclusief voor pensioenfondsbestuurders

Op initiatief van staatssecretaris Klijnsma vindt van september tot en met december de Nationale Pensioendialoog plaats. Een brede maatschappelijke discussie met de sector en samenleving over de toekomst van ons pensioenstelsel. SPO Connects sluit u aan op deze discussie en geeft vanuit verschillende perspectieven inzichten die u helpen om een visie te ontwikkelen.

Op korte termijn zijn het nieuwe FTK, de keuze van grote ondernemingen voor een DC- in plaats van een DB regeling, het langlevenrisico en de matige beursvooruitzichten van invloed op de transitie van het Nederlandse pensioenstelsel. Op de lange termijn spelen de uitkomsten van het maatschappelijk debat en het voorstel voor verscherpte Europese regelgeving voor pensioenfondsen een belangrijke rol.

Tijd dus voor SPO Connects om u inzicht en overzicht te bieden. Zo ontwikkelt u uw visie op de toekomst van ons pensioenstelsel. U bent in staat actief mee te denken en verantwoorde keuzes voor de toekomst te maken.

Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 uur
 

Ontvangst
 

16.30 uur 
 

Opening door Mark de Wijs, directeur SPO
 

16.35 uur 

Zicht op pensioentrends
José Meijer, ABP

ABP geeft u inzicht in de meest bepalende omgevingsfactoren
voor de nabije toekomst aan de hand van het trendrapport 
“Visie van ABP op 2020”. Maar welke keuze maakt het bestuur? 
Het ABP geeft concreet richting aan het pensioen van morgen 
door middel van beloften aan de deelnemers en de uitwerking 
van vijf relevante thema’s.

17.20 uur
 
 

Het Deense pensioenstelsel als voorbeeld  
Anne Gram,  Anne Gram B.V.

Het Deense pensioenstelsel staat aan de top
als het gaat om geschiktheid, robuustheid en integriteit.
Als gevolg daarvan is het consumentenvertrouwen in Denemarken
relatief hoog, waar wij zien dat dit in Nederland afnam. Anne Gram,
Deense van origine, geeft u inzicht in de sterke punten van het
Deense stelsel.
 
 

18.05 uur
 

Pauze
 

18.25 uur
 

Zijn collectief en individueel met elkaar te verzoenen? 
Theo Nijman, Netspar

Netspar heeft recent als bijdrage voor de lopende
pensioendiscussie het Nederlandse stelsel in internationaal
perspectief geplaatst. Wat leren we daarvan? In de hoofden
van velen speelt nog de strijd tussen DB en DC. Is dat nog een
zinvol onderscheid of moeten we dat achter ons laten?
Welke andere vraagstukken zijn van belang?
 

19.10 uur


 
Politiek en pensioen 
Gerard Riemen, Pensioenfederatie

Het succes van het Nederlandse stelsel maakte dat
betrokkenen ook veel konden verliezen. En dat gegeven
maakt dat pensioen een hot 
topic is met helaas sterk verdeelde
kampen en weinig politiek leiderschap. 
Wat zijn nu de krachten
die spelen? In Nederland en in Europa? Is er sprake van
politieke onkunde of is meer de onderlinge ideologie de
drijfveer voor het debat? 
Laten we door discussie de
krachten die spelen beter begrijpen en van elkaar leren.
 

19.55 uur
 
Afsluiting door Mark de Wijs
 
20.00 uur 
 
Borrel en buffet
 

 

 

Bijeenkomsten
SPO Perform Live