header

Grip houden in deze bijzondere tijd

Het onderwijs in Nederland is omgeschakeld naar online leren. Dat geldt ook voor SPO! Met sterke bandbreedtes, goede tooling én flexibele docenten & SPO collega’s zijn we in staat om continuïteit te bieden naar alle pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties.
SPO realiseert de modules in een online, didactische setting met ruimte voor veel interactie en casuïstiek vanuit de eigen praktijk.

Lees meer over wat SPO te bieden heeft

Klik op de verschillende onderdelen in het leerpad om het aanbod te bekijken

Leertrajecten Pensioenfondsbesturen

Werken aan geschiktheid

Pensioenfondsbestuurders staan voor grote uitdagingen. In een sector die meer dan ooit in beweging is, is blijven werken aan geschiktheid vanzelfsprekend. Met als doel uw taak als bestuurder op een goede en verantwoorde manier uit te oefenen. Dat betekent:

  • Altijd een leertraject op maat De weg naar geschiktheid is voor iedereen verschillend. Hoe uw leertraject is samengesteld, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de ambitie van uw pensioenfonds

  • Het leren kennen en doorgronden van uw pensioenfonds staat centraal.

"Stevige voorbereiding, intensieve cursusdagen, pittige inhoud en opdrachten na afloop, zorgen dat de inhoud echt beklijft. En dat is wat je nodig hebt als bestuurder"

Han Bakker is lid van het bestuur SPT – Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten en heeft in 2017 en 2018 de A en B modules gedaan bij SPO. 

"Over de goed gestructureerde aanpak, de professionele docenten, de betrokkenheid van DNB en de goede didactische opzet ben ik bijzonder positief. Ik kan de SPO Modules dan ook bijzonder aanbevelen bij collega bestuurders en merk dat ik in de praktijk ook graag terugpak op het geleerde en het cursusmateriaal. SPO Perform helpt mij om het na de cursus bij te houden."

Werken aan geschiktheid met SPO Perform

SPO Perform is het innovatieve leerplatform voor de pensioensector. U vindt er kennis, nieuwe inzichten, actualiteiten en opinies in de vorm van microlearnings. Zodat u flexibel in kunt spelen op een specfieke kennisbehoefte en u snel op de hoogte bent van onderwerpen op de bestuurstafel.