header

In gesprek met de toezichthouder; trainen voor een goed resultaat

Elke pensioenfondsbestuurder of beleidsbepaler krijgt er vroeg of laat mee te maken: een uitnodiging voor een gesprek met de toezichthouder. Voor de meesten van u is dat geen dagelijkse kost. Ook kan de aard en aanleiding per gesprek verschillen. Reden te meer om eens in de huid te kruipen van de toezichthouder en u goed voor te bereiden op het gesprek.

SPO biedt u de helpende hand in uw voorbereiding met de vaardigheidstraining ‘In gesprek met de toezichthouder; trainen voor een goed resultaat’.

Effectiviteit neemt toe

De toezichthouder bereidt zich goed voor op het gesprek en verwacht dat u dat ook doet. Met grondig voorwerk bent u een gelijkwaardige en serieuze gesprekspartner, wat de doeltreffendheid van het gesprek ten goede komt. Daarmee draagt u direct bij aan het optimaal uitoefenen van uw uiteindelijke taak en verantwoordelijkheid: effectief besturen en zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen voor de deelnemers van uw fonds.

Na het volgen van de vaardigheidstraining weet u wat de toezichthouder van u verwacht en heeft u voldoende handvatten en reflectievermogen in huis om daadwerkelijk in gesprek te zijn met de toezichthouder. U kunt zich verplaatsen in elkaars werkwijze, taken en rollen, en neemt tegelijkertijd met zelfvertrouwen uw eigen positie in.

Van inhoud tot oefenen

Tijdens een ééndaagse vaardigheidstraining maakt u in de ochtend kennis met toezichthouders van DNB. Zij vertellen u hoe zij zich voorbereiden op het gesprek, wat u van hen kunt verwachten en wat zij van u vragen. ’s Middags oefent u samen met andere bestuurders aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden met het voeren van diverse gesprekken. Ook leert u ‘kijken met de ogen van de toezichthouder'. De kosten zijn € 1.140 vrij van btw.

Er staan nog geen data gepland voor  "In gesprek met de toezichthouder'. Heeft u interesse om deze training te volgen? Dan kunt u dit aangeven op het 'Alvast inschrijven' formulier. 

Data, locaties en prijzen

In gesprek met de toezichthouder

Toezicht sterk veranderd
De pensioensector is meer in beweging dan ooit. Als ervaren bestuurder of beleidsmaker ziet u de eisen en inhoud van het bestuurdersvak doorlopend veranderen. Ook het toezicht van De Nederlandsche Bank op pensioenfondsen verandert. Daarom komt het regelmatig voor dat pensioenfondsbestuurders een uitnodiging van DNB krijgen voor een gesprek.

Verder verbeteren
In 2015 organiseerden de Pensioenfederatie en DNB een tweetal gezamenlijke bijeenkomsten waarin bestuurders en toezichthouders inzicht kregen in elkaars aanpak, optreden en rol. Uitwisseling van feitelijke kennis en het werken met rollenspellen bleken zeer doeltreffend voor wederzijds begrip en respect. De slotsom na beide bijeenkomsten luidde dat zowel bestuurders als toezichthouders een verdere professionalisering wensten bij het voorbereiden van de gesprekken met DNB. SPO zette op basis van de ervaringen de vaardigheidstraining ‘In gesprek met de toezichthouder; trainen voor een goed resultaat’ op. De training vindt meerdere malen per jaar plaats. 

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer en uw vraag achter. Wij bellen u tijdens kantooruren terug.