header

Winnaar SPO Essayprijs 2017 bekend

De SPO Essayprijs is inmiddels een echte klassieker. Voor de negende keer beoordeelt een onafhankelijke vakjury essays van LCP- en LACP-cursisten op vernieuwende inzichten, persoonlijke visie en onderbouwing. Er zijn dit jaar zes genomineerden. APG, MN en TKP Pensioen hebben elk één genomineerde binnen hun gelederen, AZL is koploper met maar liefst drie genomineerden. 

Eind juni 2017 riep de jury Levi Renneberg (AZL) uit als winnaar. Bekijk de filmpjes of lees de artikelen hieronder over de genomineerden en download hun essays.

Michelle Donners, APG

Essay: Solidariteit is ouderwets!

Solidariteit is al lange tijd een belangrijk begrip in het pensioenstelsel. Maar is het nog wel van deze tijd? Nee, zeg Michelle Donners in haar essay. Met de toenemende vergrijzing en een hogere levensverwachting is het wachten tot de pensioenpot leeg is. Tijd voor een meer individuele manier van pensioen opbouwen.
Lees hier het artikel >>

Maran van Montfort, AZL

Essay: De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

op de schop!

In haar werkpraktijk constateerde Maran van Montfort dat mensen bij echtscheiding steeds vaker kiezen voor een andere verdeling van opgebouwde pensioenrechten dan de standaardverdeling. Sterker nog, de Wet VPS wordt vaak in zijn geheel uitgesloten. Schiet de wet zijn doel voorbij? Volgens Maran moet de wet dringend op de schop. Bekijk hieronder het filmpje met Maran en haar leidinggevende Arlène Rutten.

Download hier het essay van Maran

Afbeelding

Levi Renneberg, AZL

Essay: De toekomst van het pensioenstelsel: meer maatwerk?

De maatschappij is veranderd en mensen willen meer keuzevrijheid. Ook in hun pensioen. Vandaar dat het pensioenstelsel meer maatwerk aan deelnemers zou moeten bieden. Hoe? Door het breder toepassen van flexibele pensioeninleg, modulaire pensioenregelingen en individuele beleggingsstrategieën, stelt Levi Renneberg in zijn essay. Bekijk hieronder het filmpje met Levi. 

Afbeelding

Tammy Keulers, leidinggevende van Levi, reageert op zijn essay en de nominatie. Lees hier het artikel >>

Download hier het essay van Levi

Lotty Wackers, AZL

Essay: Klein pensioen groot maken

De afkoop van kleine pensioenen moet afgeschaft worden. Het zorgt ervoor dat meer en meer ouderen met een te laag pensioen uitkomen. Een ongewenste situatie, betoogt Lotty Wackers in haar essay. Kleine pensioenen moeten daarom worden samengevoegd door waardeoverdracht. Maar wel op een manier dat de kosten voor pensioenfondsen zo laag mogelijk worden gehouden. Lees hier het artikel >>

Bekijk hieronder de reactie van Lotty's leidinggevende Frans Arkenbosch.

Afbeelding

Download hier het essay van Lotty

Wouter Beneken, P&O adviseur AZL, over leren en ontwikkelen

Wouter vertelt over het belang van opleiden bij AZL. Bekijk hieronder het filmpje. 

Afbeelding

Liza Woets, MN

Essay: Pensioen en wonen, houd deze zaken niet langer gescheiden!

Starters bevinden zich in het financiële spitsuur van hun leven. Ze hebben torenhoge kosten en slechts weinig middelen. Een huis kopen, is voor hen daarom niet vanzelfsprekend. De oplossing? Een flexibel pensioensysteem waarin starters opgebouwd pensioen kunnen aanwenden voor een hypotheek, aldus Liza Woets. Lees hier het artikel >>

Download hier het essay van Liza

Anne Douma, TKP Pensioen

Essay: Hoe compleet is de Ultimate Forward Rate?

In de kranten wordt de ECB vaak afgeschilderd als dé reden voor lage dekkingsgraden in pensioenland. Maar is dat wel zo en hoe compleet is de huidige rekenrente, de Ultimate Forward Rate (UFR), eigenlijk? Anne Douma zocht het uit en kwam tot de volgende conclusie: het ligt genuanceerder dan veel krantenkoppen doen vermoeden, maar de methodiek zou absoluut completer mogen. Lees hier het artikel >>

Download hier het essay van Anne

Levi Renneberg (AZL) wint vakjuryprijs

Mooi nieuws voor AZL. Levi Renneberg wint de SPO Essayprijs 2017.

De felbegeerde SPO Essayprijs is dit jaar gewonnen door Levi Renneberg van AZL. Zijn essay werd door een onafhankelijke vakjury bestempeld als de beste van 2017. “Meer keuzevrijheid voor pensioendeelnemers is een mooi actueel onderwerp en Levi heeft zijn ideeën sterk onderbouwd”, oordeelt vakjurylid Guus Wouters van PMT. “Een terechte winnaar.”  

Een onafhankelijke vakjury bestaande uit Emilie Schols van Schols & De Lange, Guus Wouters van PMT en Ellen van Amersfoort van MN beoordeelde blind de genomineerde essays. Waar de jury vooral op let? “Het thema moet innovatief zijn en voldoende onderbouwd. Ook de bronvermelding is daarbij belangrijk. Levi heeft dat in zijn essay uitstekend en bijna wetenschappelijk gedaan”, legt Wouters uit. Het niveau van alle essays was dit jaar hoog, maar het stuk van Levi bleek net iets sterker dan de rest. 

Meer keuzevrijheid in het pensioenstelsel

Levi stelt in zijn essay dat het pensioenstelsel meer maatwerk aan deelnemers zou moeten bieden. Hoe? Door het (breder) toepassen van flexibele pensioeninleg, modulaire pensioenregelingen en individuele beleggingsstrategieën. De maatschappij is veranderd en mensen willen meer en meer keuzevrijheid. Ook in hun pensioen. “Er gaat geen dag voorbij of er staat in de krant een discussie over het toekomstige pensioenstelsel. Keuzevrijheid sluit inderdaad prima aan bij de actuele discussie”, aldus Wouters. “Meer individualisering binnen het solidair collectief stelsel is een goed idee.”

Doorwrocht en goed onderbouwd stuk

Maar met alleen goede ideeën wordt een essay niet bekroond tot essay van het jaar. “Over de haalbaarheid van Levi’s ideeën doet de jury geen uitspraken. Maar het stuk van Levi was doorwrocht en absoluut goed onderbouwd”, gaat Wouters verder. “Sommige essayschrijvers volstaan met ‘ik vind’, maar het is belangrijk een mening te onderbouwen. Dat deed Levi uitstekend. Als vakidioot is het ieder jaar weer leuk om te lezen wat andere specialisten schrijven over actuele thema’s in de branche. En de ideeën van Levi zijn zeer de moeite waard.”  

Over het essay

Het essay is hét sluitstuk van de Leergang Collectieve Pensioenen en de Leergang Adviseur Collectieve pensioenen. Cursisten worden uitgedaagd zich te verdiepen in een actueel pensioenonderwerp, daar een mening over te vormen en er helder over te schrijven. Uit circa 160 inzendingen werden dit jaar zes essays genomineerd voor de SPO Essayprijs.

Met het schrijven van een essay sluiten cursisten van de Leergang Collectieve Pensioenen (LCP) en Leergang Adviseur Collectieve Pensioenen (LACP) hun opleiding af. Het doel? Cursisten stimuleren zich te verdiepen in een actueel pensioenonderwerp, een mening te vormen en daar helder over te schrijven. Als beloning dingt elk essay mee naar de SPO Essayprijs.

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases