header

Werken aan geschiktheid - Nieuwe versie whitepaper

Hoe kan een pensioenfondsbestuur geschikt worden, zijn en blijven? Het whitepaper presenteert een cyclisch model om geschiktheid van pensioenfondsbestuurders en medebeleidsbepalers vorm te geven. Het model is aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving, de aangescherpte geschiktheidseisen en aan de handreikingen van de Pensioenfederatie.

Klik hier om de nieuwste versie van de whitepaper Werken aan geschiktheid te downloaden.


Deze Whitepaper is geschreven door mr. Paulien Siegman en geactualiseerd door mr. Leo Blom.


Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers