header

Verplichtstelling bpf blijft voer voor discussie

In Nederland kennen we geen pensioenplicht. Toch zijn veel werkgevers en het merendeel van de Nederlandse werknemers verplicht mee te doen aan een collectieve pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds. Deze verplichtstelling kent al decennialang voor- en tegenstanders. 

Voorstanders zijn blij met de verplichtstelling, omdat deze ervoor zorgt dat veel werknemers in staat worden gesteld een aanvullend pensioen op te bouwen. Tegenstanders wijzen vooral op het gebrek aan keuzevrijheid, concurrentie en marktwerking.  

De discussie over verplichtstelling raakt alle onderdelen van het pensioenstelsel. Over de fundamentale keuze of het goed is dat werknemers een pensioen opbouwen in de tweede pijler lijken de partijen het wel eens te zijn; dit is een te verantwoorden keuze die moet blijven bestaan. 

Lees meer over de verplichtstelling en de belangrijkste argumenten van voor- en tegenstanders. 

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers