header

SPO Perform Live op 13 maart 2019

Naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel

De mogelijkheden voor een duurzaam contract; met of zonder pensioenakkoord. Is de pensioensector in staat om zelf vernieuwing te realiseren?

De Wet verbeterde premieregeling biedt mogelijkheden. Zijn die in het belang van de deelnemer? En kunnen deze mogelijkheden het vertrouwen in de pensioensector verbeteren? 

Op 13 maart staat Gerard Riemen (Pensioenfederatie) stil bij actuele pensioendossiers en ontwikkelingen in de pensioensector. Theo Nijman (Netspar) schetst de mogelijkheden voor een nieuwe duurzame pensioenregeling op basis van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) en Eveline Smeets (Shell Pensioenbureau Nederland) deelt ervaringen en lessons learned bij het tot stand komen van een nieuw pensioencontract binnen de Wvp. Tot slot bespreekt Dick Boeijen (PGGM en lid VCP) de stand van zaken bij de totstandkoming van het nieuwe pensioencontract en de 'hete hangijzers' rond het pensioenakkoord.

Bekijk hier het programma en informatie over aanmelden: www.spo.nl/performlive

In samenwerking met Afbeelding
SPO Perform Live wordt op 13 maart eenmalig georganiseerd in samenwerking met Netspar. Deze pensioendenktank doet in samenwerking met partners uit wetenschap en praktijk onderzoek naar de sociale en economische gevolgen van vergrijzing en pensioenen. 

 

Datum: woensdag 13 maart 2019
Tijd: 14.30 - 18.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur, na afloop netwerkbuffet)
Locatie: Hotel NH Den Haag


SPO Perform Live (voorheen SPO Connects) organiseert de dialoog, prikkelt de nieuwsgierigheid en voedt het denken van pensioenfondsbestuurders. Onafhankelijk en actueel. 

 

 

 

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers