header

SPO organiseert de juiste fit: Introductie Meester-Gezel traject

Een nieuwe bestuurder moet vanaf dag 1 volwaardig kunnen besturen. Dat betekent bij aantreden beschikken over de juiste kennis én de juiste competenties. Er blijft weinig ruimte over voor het verwerven van ervaring. 

SPO is betrokken bij een groep jonge vakbondsbestuurders die worden voorbereid op toekomstige bestuurlijke pensioenfuncties. (lees meer over Pensioen Masterclass en PensioenLab!). Vanuit de pariteitsgedachte en rekeninghoudend met de toenemende vergrijzing moeten deze jongeren worden gecoacht in de rol van aankomend bestuurder. Daarom faciliteert SPO de wens voor coaching bij het jonge kader middels een zogenaamd "Meester-Gezel" traject.

Voordelen
Zowel specialisten als generalisten met gerijpte kennis en inzichten en doorleefde ervaring, worden door ons ingezet in deze kennis- en ervaringsoverdracht. Deze meester-gezel relatie biedt mogelijkheden om de dreigende generatie-breuk in pensioenenland te voorkomen.

Daarnaast biedt deze koppeling een interessante mogelijkheid ook met ervaren bestuurders van gedachten te wisselen over hun aanpak en met name over het effect daarvan op hun directe omgeving. 

Meester
Bent u geïnteresseerd om als meester uw kennis en ervaring ter beschikking te stellen en bent u een getalenteerde coach, dan nodigen wij u van harte uit uw belangstelling bij ons kenbaar te maken. 

Gezel 
Bent u andersom op zoek naar een ervaren coach die u zo nu en dan openhartig een spiegel voorhoudt of van een treffend advies voorziet, neem dan contact op met ons. Wij organiseren de juiste fit.

Onze aanpak
We starten met een intake en een grondige verkenning van uw vraagstuk en ontwikkelingswens. We maken uw doelen expliciet, we stellen een plan van aanpak en een bijpassend tijdspad op en hebben duidelijke criteria op basis waarvan we een fit met uw ‘meester’ kunnen maken. Na een kennismaking met de ‘meester’ kan het traject van start. Trajecten hebben een kop en staart en worden beëindigd met een reflectieverslag. Een dergelijk verslag vormt een belangrijk element in de portfolio van de kandidaat bij de DNB geschiktheidstoets. DNB beoordeelt kandidaten immers in toenemende mate op geschiktheid vooraf. 
 

Aanmelden  Meester- Gezel traject

 

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers