header

SPO Connects op 21 november: 'Governance - Uitdagingen in een veranderende bestuursomgeving'

Uit onderzoek naar de effectiviteit van verschillende bestuursmodellen blijkt dat gemengde modellen meer diversiteit en een lichte verbetering van bestuurlijke kwaliteit laten zien.

De komende maanden staat de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds op de agenda van veel pensioenfondsbesturen. Bij deze strategische (her)oriëntatie zijn de bestuursmodellen en het invulling geven aan het diversiteitsvraagstuk onderwerp van gesprek.

Sinds de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in 2014 in werking trad, hebben pensioenfondsen de keuze uit verschillende bestuursmodellen. Toch handhaafden verreweg de meeste fondsen het paritaire model. Gebrek aan tijd en middelen waren vaak leidend voor deze keuze.

Nu blijkt uit de eerste onderzoeken naar de effectiviteit van de verschillende bestuursmodellen dat de gemengde modellen, slechts gekozen door een handvol fondsen, meer diversiteit en een lichte verbetering van de bestuurlijke kwaliteit laten zien. Hoogste tijd voor SPO Connects om het licht te laten schijnen op de stand van zaken. Welke bestuursmodellen zijn in zwang en wat zijn de argumenten om voor het 'oude' paritaire model te kiezen of juist te vernieuwen? Wat zijn de ervaringen uit de praktijk?

Speciale aandacht is er voor diversiteit in besturen. Waarom en hoe kan een divers samengesteld bestuur de kwaliteit van het bestuur verhogen? Op onder meer die vragen probeert SPO Connects in te zoomen. Op een manier die u van SPO Connects gewend bent: zonder pasklare antwoorden, maar mét stof tot nadenken. Bekijk hier het volledige programma.

U leert van best practices en krijgt deze middag vanuit diverse invalshoeken nieuwe inzichten en praktische handvatten aangereikt. 

Datum: 21 november 2017
Tijd: 16.00 uur - 20.00 uur (vanaf 20.00 uur netwerkborrel en buffet)

Locatie: Hotel NH Den Haag

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers