header

SPO biedt helpende hand bij aangescherpte eisen deskundigheid kandidaat bestuurders

Pensioenfonds-bestuurders dienen vanaf de eerste dag van hun benoeming minimaal te beschikken over basiskennis op het gebied van pensioenen.

Aldus heeft DNB in de Nieuwsbrief Pensioenen van oktober 2012 haar eisen ten aanzien van deskundigheid van (aankomende) bestuurders aangescherpt. SPO onderschrijft de richtlijnen van de toezichthouder, maar wij realiseren ons ook dat het voor pensioenfondsbesturen niet altijd eenvoudig is om aan de geschiktheidseisen te voldoen. Wij hebben diverse opleidingen en hulpmiddelen in huis om pensioenfondsbesturen op dit vlak bij te staan.

Voorheen hadden bestuurders na hun benoeming een (half) jaar de tijd om op het gewenste deskundigheidsniveau te geraken. Dit blijkt in veel gevallen ook de praktijk te zijn. Pensioenfondsbestuurders zijn echter vanaf de eerste dag verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en dienen dus ook vanaf dag één over voldoende basiskennis over pensioenen te beschikken, vindt de toezichthouder. Concreet betekent dit dat bestuursleden bij aantreden ten minste dienen te beschikken over pensioenkennis op niveau 1. Het bestuur dient als collectief te beschikken over voldoende deskundigheid op niveau 2.

De volgende opleidingen kunnen (aankomende) pensioenfondsbestuurders op het juiste deskundigheidsspoor zetten. Onze adviseurs geven u graag nadere informatie. T: 070 427 66 55

SPO leerpad voor bestuurders van pensioenfondsen

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers