header

SPN houdt geschiktheid op hoog peil via partnership met SPO

Shell Pensioenbureau Nederland (SPN)*  gaat een partnership aan met SPO*, professionele pensioenopleider voor pensioenfondsen. Op deze manier wordt de continue geschiktheidsbevordering van de betrokkenen bij de Shell pensioenfondsen SSPF en SNPS geborgd.

De Shell pensioenfondsen willen voorloper zijn op het gebied van pensioenen en bestuurlijke geschiktheid. Om de geschiktheid van alle betrokkenen bij Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF), Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) te verbeteren en te onderhouden, wordt gewerkt met de SPN Academy. De SPN Academy biedt een mix van leerinstrumenten waarmee  geschiktheidsbevordering binnen SSPF en SNPS plaatsvindt en wordt web-based ondersteund. Naast formele trainingen biedt de Academy een scala aan kennis en informatie over alles wat met SSPF, SNPS en SPN te maken heeft.

De Academy ondersteunt het geschiktheidsbeleid via instroom en doorstroom, tot uitstroom en biedt ontwikkelmogelijkheden aan (kandidaat) bestuursleden, (kandidaat) leden van het nieuw op te richten Verantwoordingsorgaan, en medewerkers van het bestuursbureau (SPN).

SPO gaat de gehele jaarcyclus van deskundigheids- en geschikheidsbevordering voor de genoemde doelgroepen verzorgen. Vanuit een pro-actieve aanpak wordt een efficiënte uitvoering met een optimaal resultaat bereikt. Tegelijkertijd wordt de continuïteit van de Academy met dit partnership goed gewaarborgd. SPN blijft beleidsverantwoordelijk als het gaat om de geschiktheidsbevordering bij SSPF en SNPS.

 

* Shell Pensioenbureau Nederland (SPN), is het bestuursbureau van de Shell  pensioenfondsen in Nederland. Het heeft de dagelijkse leiding van de pensioenfondsen en ondersteunt en adviseert de besturen over governance, actuariële zaken, vermogens- en risicobeheer en pensioenstrategie.

SPO is opgericht in 1989 op initiatief van de pensioensector en staat bestuurders en organisaties in de pensioenwereld als partner terzijde bij het op peil brengen en houden van hun deskundigheid en competenties.

 

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers