header

Nieuw type pensioenfonds: APF

Het algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw type pensioenfonds. Een APF voert meerdere pensioenregelingen uit, en houdt daarbij gescheiden vermogens aan per –zelfgekozen– collectiviteitenkring. Het is daarmee het derde type pensioenfonds genoemd in de Pensioenwet, naast het ondernemingspensioenfonds en het bedrijfstakpensioenfonds. Het valt ook onder dezelfde wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld het Financieel Toetsingskader (FTK). Op 19 december 2014 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De wettelijke invoering van het algemeen pensioenfonds is beoogd op 1 januari 2016.

Als de nieuwe beoogde wet van kracht wordt, kan een nieuw vehikel worden opgericht waarvoor dezelfde regels gelden voor toezicht, fiscaliteit en besturing als in de huidige situatie. Door gescheiden compartimenten (ringfencing) blijft de de eigenheid van de verschillende pensioenregelingen in tact.

Ook de rol van de belanghebbenden (werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden) blijft nadrukkelijk aanwezig. Enerzijds kunnen zij het bestuur aanspreken op de kwaliteit en prijs van de dienstverlening en anderzijds hebben zij door middel van een belanghebbendenorgaan per eigen compartiment inspraak op de beslissingen van het bestuur over het beleid dat wordt gevoerd in verband met de regelingen in dat compartiment.

Lees hier meer over dit nieuwe type pensioenfonds. 

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers