header

Mijn Pensioenoverzicht: een compleet beeld

Stichting Pensioenregister wil dat een deelnemer in Mijn Pensioenoverzicht (MPO) een beter beeld kan krijgen van zijn toekomstig pensioen. Het wil het MPO uitbreiden tot een interactief online totaaloverzicht van het pensioeninkomen, inclusief keuzemogelijkheden. Het pensioenoverzicht moet de financiële gevolgen laten zien bij veranderingen in de persoonlijke leefsituatie of bij het maken van bepaalde keuzes, zodat de deelnemer daarmee zelf beter zijn pensioeninkomen kan plannen.

Een aantal partijen zet kritische kanttekeningen en om kans van slagen te hebben, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Lees hier meer over de ideeën voor Mijn Pensioenoverzicht.