header

De staat van het Pensioendebat

SPO Connects organiseert op 11 mei 'De staat van het Pensioendebat'. In één middag krijgt u een reëel beeld van de stand van zaken. 

De beleidsdekkingsgraad van veel pensioenfondsen daalt de afgelopen maanden snel richting de 100%. De actuele dekkingsgraad is nog lager. Als de financiële markten en de rente dit jaar niet opveren, dreigen massale pensioenverlagingen. Het vertrouwen in het collectieve Nederlandse pensioenstelsel krijgt dan opnieuw een knauw. 

Laat de politiek het zover komen?
Menigeen voorspelt dat Nederland binnen twee jaar overgaat naar een vorm van een premieregeling waarbij bepaalde risico's wel collectief gedeeld blijven. Gaat dat echt gebeuren? En kan dat zo snel? Wat is de status van het pensioendebat eigenlijk? Tijd voor SPO Connects om u in één dagdeel een reëel beeld te geven van de stand van zaken vanhet pensioendebat. 

Achtereenvolgens praten Gerard Riemen (Pensioenfederatie), Chris Driessen (FNV), Janwillem Bouma (Shell Pensioenfonds) en Karin Bitter (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) u bij. 
Lees meer over het programma 'De staat van het Pensioendebat' en aanmelden

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers