header

De Hoofdlijnennota over de toekomst van ons pensioenstelsel

Een heel belangrijke stelselherziening en van invloed op iedereen werkzaam in de collectieve pensioensector. SPO ondersteunt bestuurders, sociale partners en uitvoerders van pensioenregelingen in hun rol met actuele expertise en inzicht.

Op 6 juli 2015 presenteerde staatssecretaris Klijnsma de Hoofdlijnennota over de toekomst van ons pensioenstelsel. De hoofdlijnen in deze nota vloeien voort uit de ideeën en voorstellen van burgers, sociale partners, de pensioensector, deskundigen, denktanks en toezichthouders in het kader van De Nationale Pensioendialoog. Uit de dialoog kwam naar voren dat het fundament van het pensioenstelsel goed is maar dat wijzigen nodig zijn om pensioen ook in de toekomst houdbaar te houden. 

De drie belangrijkste pijlers van de Hoofdlijnennota zijn:

  • Het kabinet vindt dat alle werkenden een toereikend pensioen moeten kunnen opbouwen.
  • Deelnemers moeten beter zicht krijgen op hun eigen persoonlijke pensioenopbouw op basis van solidariteit, collectieve risicodeling en heldere afspraken daarover.
  • De huidige doorsneesystematiek wordt afgebouwd.

In het najaar van 2015 volgt een werkprogramma van het kabinet waarin de stappen voor verdere uitwerking van bovenstaande hoofdlijnen worden uiteengezet. Iedereen werkzaam in de pensioensector zal met de uitwerking van de Hoofdlijnennota te maken krijgen.

SPO zorgt ervoor dat de actuele ontwikkelingen op continue basis mee worden genomen in de opleidingsprogramma’s en de kennisupdates.

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers