Armworstelen

Geen tegenspraak dulden of met open blik besturen?

Kent u de term Bokito-bestuurder? Bestuurders die liever een potje armworstelen in plaats van op een open manier ideeën uitwisselen? Dat kan tot ongelukken leiden. Daarom toetst De Nederlandsche Bank pensioenfondsbesturen tegenwoordig ook op gedragskenmerken en -competenties. 

'Bokito-bestuurder' werd in het najaar van 2015 gebruikt in een artikel in de NRC. Zonnekoningengedrag, armworstelen in plaats van een open ideeënuitwisseling, het niet dulden van tegenspraak; het zijn type gedragingen die aan de basis van problemen staan. De krant zette uiteen hoe DNB sinds een aantal jaren psychologen inzet bij het observeren van bestuurders van financiële instellingen in de bestuurskamer.

DNB toetst pensioenfondsbesturen ook op gedragskenmerken en -competenties. Het is onderdeel van het reguliere toezicht en gedrag komt aan de orde in het toetsingsgesprek voor individuele bestuurders. DNB beoordeelt of gedrag bijdraagt of juist afbreuk doet aan financiële soliditeit en integriteit. 

Met open blik

Van bestuurders wordt waar nodig een open opstelling verwacht. Een open blik naar ontwikkelingen in de samenleving, een goed oog voor groepsdynamiek, openheid naar medebestuurders en naar anderen én openheid naar zichzelf. Dat laatste, het vermogen tot zelfreflectie en zelfkritiek, is cruciaal. DNB wil namelijk weten hoe de competenties van een (kandidaat-)bestuurder zich verhouden tot de al aanwezige competenties van anderen in het bestuur. 

Zelfbewustzijn is vertrekpunt

Het bewustzijn van de eigen competenties en die van elkaar is het startpunt om zo nodig ieders competenties verder te ontwikkelen. Het gaat niet om het afvinken van geschiktheidseisen, maar om persoonlijke ontwikkeling en werken aan een goed en effectief opererend bestuur. Met het nemen van die verantwoordelijkheid kunnen bestuurders niet snel genoeg beginnen. 

Annelieke Meerkerk en Mark de Wijs laten hun licht schijnen op het ontwikkelen van competenties in de septemberuitgave van Pensioen Bestuur & Management. Lees het hele artikel.

Lees meer over: Governance

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers