header

Governance Leergang aangepast: Nieuwe route naar geschiktheid

Een bestuurder moet tegenwoordig heel wat in huis hebben om zijn functie goed uit te kunnen voeren. De materie wordt steeds complexer, de verantwoordelijkheden steeds groter, de omgeving steeds veeleisender. Besturen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat bestuursleden individueel en collectief geschikt zijn voor hun taak. DNB ziet daarop toe met de nieuwe, strengere geschiktheidskaders. Duidelijk is dat de oude route naar deskundigheid niet meer voldoet. SPO heeft daarom de leergang voor bestuurders grondig herzien.

Een volledig nieuw vormgegeven Governance Leergang brengt pensioenfondsbestuurders effectief naar de nieuwe geschiktheidsniveaus A en B. Uiteindelijk doel is dat de bestuurders op een goede manier invulling kunnen geven aan hun taken. Een groot deel van onze docenten zal (aankomend) bestuurders begeleiden op de route daar naartoe. De hoogste tijd dus om je bij te praten over de vernieuwde Governance Leergang.

Wat is er dan precies vernieuwd? De inhoud is uiteraard aangepast aan de zwaardere eisen, maar ook de opzet en de aanpak verschillen wezenlijk van de oude opleidingen. Daarnaast hebben wij aanvullende diensten ontwikkeld om bestuurders snel en effectief te begeleiden in hun weg naar geschiktheid. Hieronder lees je er meer over.

Mark de Wijs,
Directeur SPO


Lees meer over de Governance Leergang:

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers