Launching Partners voor Microlearning platform SPO

Meer dan ooit zijn bestuurders op zoek naar kennis, nieuwe inzichten over specifieke onderwerpen of actualiteiten om met een bepaald vraagstuk aan de slag te gaan.

Om bestuurders hier optimaal bij te ondersteunen, ontwikkelt SPO een Microlearning platform. Op dit platform vindt de pensioenbestuurder korte learning bites met onderwerpen toegespitst op de dagelijkse werkpraktijk.

Het platform biedt unieke mogelijkheden

  • Holistische benadering van een thema (Basiskennis en verdieping)
  • Onafhankelijke inhoudsexpertise afkomstig van zowel binnen als buiten SPO
  • Toegespitst op de thematiek en de bestuurscyclus binnen de pensioensector
  • Gepersonaliseerd op ieders behoefte
  • Overal en altijd beschikbaar op PC, laptop, tablet en smartphone
  • Leren ‘in the moment of need'

Een bestuurder of pensioenprofessional stelt zelf de ideale mix aan leermiddelen samen om zijn of haar rol in het pensioenfonds optimaal te vervullen. Naast content heeft men toegang tot experts en peers om tot de beste resultaten te komen.

Launching Partners als stuurgroep

Momenteel werkt SPO met toonaangevende pensioenfondsen die als Launching Partner betrokken zijn bij het verder ontwikkelen van het platform. Bestuurders van deze fondsen zijn als stuurgroep betrokken om het platform en de content zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de sector. De inzichten en het advies van de stuurgroep stellen ons en onze content expertise partners in staat de juiste content te creëren én op de juiste manier aan te bieden. Hiermee leveren we samen een unieke bijdrage aan bestuurders die werken aan hun permanente geschiktheid en vakbekwaamheid.

Bijeenkomsten

Tussen oktober 2017 en januari 2018 vinden er diverse stuurgroep bijeenkomsten plaats.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder meer gesproken over:

  • De toekomstvisie 
  • De wensen als het gaat om volledigheid van de content die aansluit bij de vraag
  • De inhoud en vorm van de content

Tevens zijn hypotheses en gebruik van het platform door de stuurgroep getest.

Tijdlijn

Wil je meer informatie over ons platform, of de Launching Partner mogelijkheden 

Neem contact op met Gaby Mol, e-mail g.mol@spo.nl of tel. (070) 427 66 55