header

Evenwichtige belangenafweging

Het vormgeven van pensioenbeleid is een kwestie van afwegen van belangen. Het is de taak van een pensioenfondsbestuur om dit op een evenwichtige wijze te doen. Welke afwegingen moeten pensioenfondsen, samen met CAO-partijen of de beroepspensioenvereniging maken? met Dick Boeijen, PGGM