header

Diversiteit

Veel besturen worstelen met het invulling geven aan diversiteit. Vaak ontbreekt een plan van aanpak en wordt de voorkeur gegeven aan geschiktheid boven diversiteit. Leonie Tiel Groenestege geeft aan de hand van zes dimensies invulling aan een integraal diversiteitsbeleid.