Header Webinar IORP II

IORP II, impact van deze Europese richtlijn op pensioenfondsen

Met invoering van de IORP II richtlijn zijn pensioenfondsen verplicht om een drietal sleutelfuncties in te richten. Namelijk die van risicobeheer, interne audit en actuariaat. Naast het inrichten van de sleutelfuncties, worden fondsen ook verplicht om tenminste eens per drie jaar een eigenrisicobeoordeling (ERB) uit te voeren, te rapporteren over hoe de ESG factoren een plek hebben in de totale beleggingscyclus en als laatste brengt de IORP II richtlijn nieuwe verplichtingen rondom communicatie.

IORP II sleutelfuncties
Bij invulling van de IORP II sleutelfuncties is proportionaliteit belangrijk. Dat wil zeggen dat er moet worden voldaan aan de wet, maar wel op een wijze die past bij de aard, omvang en complexiteit van een fonds. De sleutelfunctie is een controlefunctie. De sleutelfunctiehouder is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden die bij die sleutel- functie horen en dient onafhankelijk te zijn.
  Uitbesteden van de IORP II sleutelfuncties
De actuariële functie kan worden uitbesteed aan bijvoorbeeld de certificerend actuaris. De interne auditfunctie en de risicobeheerfunctie dienen belegd te worden binnen de fondsorganisatie. Vooral voor kleinere fondsen of voor fondsen met een omgekeerd gemengd model kan dit lastig zijn.

Liesbeth Goverse (DNB) gaat in het interview in op de invulling van de sleutelfuncties. Aan bod komen: de proportionaliteit die daarin wordt gehanteerd, de mogelijkheid tot het uitbesteden van de verschillende sleutelfuncties, de NUB/UB discussie en omgaan met evenwichtige belangenafweging.


Microlearnings op SPO Perform

Meer microlearnings bekijken? Klik op een van de microlearnings, log in op SPO Perform en bekijk.

AfbeeldingIORPII verplicht pensioenfondsen om ten minste driejaarlijks een eigenrisicobeoordeling (ERB) uit te voeren. In dit artikel handvatten voor het inrichten en uitvoeren van het proces voor de ERB.

Log in en bekijk

 

AfbeeldingIn de Internal Audit Charter wordt het doel, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een Internal Audit bij een pensioenfonds beschreven.

Log in en bekijk

 

AfbeeldingVerantwoordelijkheden, benodigde competenties en de invulling van de functie.

Log in en bekijk

 

AfbeeldingIn samenwerking met PGGM heeft PFZW zich voorbereid op de implementatie van IORP II. In dit overzicht zie je de activiteiten en de bijbehorende tijdslijnen, en de ervaringen uit het implementatieproces.

Log in en bekijk

IORP II op SPO Perform

Wil je meer weten over de inrichting van de IORP II sleutelfuncties? Op SPO Perform is een speciaal thema kanaal ingericht rondom IORP II.

Log in op SPO Perform

Masterclass IORP II

Op 17 oktober 2019 organiseert SPO in samenwerking met PwC een Masterclass over de richtlijn IORP II, met daarin aandacht voor de sleutelfuncties Interne Audit en Risicobeheer.

Meer informatie en aanmelden