header examens

Kennisreflector - vernieuwd én op niveau A

Het objectieve meetinstrument voor het periodiek aantonen van deskundigheid op niveau A

Doorlopend werken aan geschiktheid vraagt om een gestructureerde planmatige aanpak. Het begint met weten waar u staat als bestuur of verantwoordingsorgaan. De Kennisreflector is hét meetinstrument dat pensioenfondsbestuurders en leden van verantwoordingsorganen ondersteunt bij het periodiek aantonen van kennis op niveau A. De gemeten deskundigheid vormt het fundament van geschiktheidsniveau A.

De Kennisreflector geeft belangrijke input voor het geschiktheidsplan en het bepalen van de individuele opleidingsbehoefte voor specifieke onderdelen, maar is ook een effectief hulpmiddel bij de selectie van nieuwe bestuurders. De Kennisreflector is voor meerdere doelen in te zetten. 

Individueel maatwerk

Het profiel en ambitie van uw fonds en uw specifieke wensen zijn altijd het vertrekpunt. We toetsen dan ook op maat en individueel. U weet precies waar u staat, wat u nog te doen heeft en u kunt u uitstekend verantwoorden.

Investering

De kosten voor deelname aan de Kennisreflector zijn € 670 per deelnemer.
Individueel of collectief inschrijven voor de Kennisreflector  

Kennisreflector als startpunt van zelfevaluatie

In combinatie met een persoonlijk ontwikkelgesprek vormt de Kennisreflector het ideale vertrekpunt voor een zelfevaluatie van uw bestuur. In het persoonlijke gesprek koppelen we samen het geschiktheidsprofiel van de bestuurder aan zijn rol binnen het bestuur. Naast deskundigheid worden ook competenties en professioneel gedrag meegenomen. Met als resultaat een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Op collectief niveau geven we een samenvatting en maken we inzichtelijk welke geschiktheidslacunes collectief spelen.

Informeer me over de mogelijkheden van een zelfevaluatie bij SPO 

Hoe werkt de Kennisreflector?

De toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen waarmee u uw kennis en inzicht toetst op de deskundigheidsgebieden die DNB vaststelde. Het maken van de toets neemt 3 á 4 uur in beslag.

Resultaten

Na het maken van de vragen weet u gelijk uw score per deskundigheidsgebied. Het resultaat ziet u als weergave van het aantal goed beantwoorde vragen ten opzichte van het aantal gestelde vragen per deskundigheidsgebied.

Onafhankelijke toetsinstrumenten

Voordelen Kennisreflector

  • Objectieve meting van het fundament van deskundigheid op niveau A
  • Belangrijke input voor het geschiktheidsplan
  • Hulpmiddel bij de selectie van nieuwe bestuurders
  • Startpunt van zelfevaluatie in combinatie met een persoonlijk ontwikkelgesprek

Wilt u met ons in gesprek over de ontwikkeling van geschiktheid en vakbekwaamheid?

Laat uw telefoonnummer achter. Wij bellen u op een voor u geschikt moment. 
Of stuur ons een e-mail: info@spo.nl