header examens

Kan ik in beroep gaan tegen de beslissing op mijn bezwaarschrift?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie op het bezwaarschrift, kunt u een beroep indienen bij het College van Beroep van de Examenkamer. Dit is de onafhankelijke toezichthouder op de examens van SPO. De Examenkamer behandelt alleen beroepschriften met betrekking tot het schriftelijk examen. De overige examenonderdelen vallen buiten de beroepsprocedure van de Examenkamer.

Een beroepschrift dient uiterlijk zes weken na dagtekening van de beslissing op het bezwaarschrift te worden ingediend bij de Examenkamer. Voor verdere informatie over het indienen van een beroepschrift, zie de website van de Examenkamer: www.examenkamer.nl.

Over de examens bij SPO

Examens en toetsing

Advies nodig?

E-mailadres:
info@spo.nl
Telefoon:
(070) 427 66 55

Wilt u persoonlijk advies om het juiste examen of toets te vinden? Laat uw telefoonnummer achter. Wij bellen u terug.

Contact