header examens

Tussen examen en uitslag

De beoordeling van een schriftelijk examen neemt bij SPO in totaal zo’n acht weken in beslag. Dat is een lange periode voor wie met spanning op de uitslag wacht. Toch is die tijd nodig om de beoordeling van het examen objectief en zorgvuldig te laten verlopen. Wat gebeurt er precies nadat u het examen hebt ingeleverd?

  1. De dag na het examen worden alle examens gecontroleerd en gekopieerd. De originele examens worden veilig bewaard. De kopieën gaan naar twee beoordelaars. Zij beoordelen onafhankelijk van elkaar elk examen.
  2. De eerste resultaten worden verwerkt in een datasysteem, gecontroleerd en geanalyseerd door de Examenmanager. Zijn vragen te moeilijk of te makkelijk? Komen bepaalde fouten vaker voor? Dan vindt eventueel nog een derde beoordeling plaats.
  3. Examens van kandidaten die op de grens van slagen en zakken zitten, worden altijd door een derde beoordelaar nagekeken.
  4. De resultaten gaan naar de Examencommissie. De Examencommissie analyseert alle gegevens en stelt de definitieve resultaten en eventuele compensatie vast.
  5. De cijfers worden ingevoerd in ons administratiesysteem. Alles wordt nog eens gecontroleerd.
  6. Pas als alle examens volledig gecontroleerd en verwerkt zijn, worden de resultaten verstuurd. Iedereen krijgt op hetzelfde moment de uitslag. Uitslagen worden niet telefonisch verstrekt.
  7. Uiterlijk acht weken na de uitslag worden de diploma’s verstuurd.