header examens

Herkansen

Heeft u examen gedaan en is het eindcijfer niet voldoende om in aanmerking te komen voor het bijbehorende diploma? Dan kunt een of meer examenonderdelen herkansen. U moet zich hiervoor opnieuw inschrijven. Dit doet u door op de examenpagina het examen te selecteren waarvoor u zich wilt inschrijven. Er worden dan opnieuw examenkosten in rekening gebracht.

Aantal herkansingen onbeperkt

Het aantal mogelijkheden om te herkansen is onbeperkt. Dat geldt zowel voor het schriftelijk examen als voor de overige examenonderdelen. Wel is het zinvol om te beseffen dat de kans op succes kleiner wordt naarmate er meer tijd verstreken is tussen de opleiding en het moment van examen doen. Het zal dan meer zelfstudie vergen om alsnog te slagen. Denk dus goed na over het moment van herkansen. Vraag hierover zo nodig advies bij uw opleidingscoördinator en informeer bij collega’s over wijzigingen in het lesmateriaal. SPO stelt geen nieuw lesmateriaal ter beschikking.

Resultaten twee jaar geldig

Heeft u examen gedaan en één onderdeel voldoende en één onderdeel onvoldoende gemaakt? Dan kunt u het examenonderdeel dat onvoldoende was opnieuw maken. U kunt er ook voor kiezen om beide examenonderdelen te herkansen. Het cijfer van het examenonderdeel dat voldoende is gemaakt, blijft twee jaar geldig. Deze periode gaat in op de dagtekening van de eerste brief waarop het resultaat van uw examen(onderdeel) vermeld staat.