header examens

Geslaagd of niet?

Een SPO examen is meestal opgebouwd uit meerdere examenonderdelen. De Opleiding Collectieve Pensioen wordt bijvoorbeeld afgesloten met een schriftelijk examen en een praktijkopdracht.
U bent geslaagd voor het examen als uw eindcijfer een 5,5 of hoger is. Bestaat het examen uit meerdere onderdelen, dan dient elk examenonderdeel te worden afgesloten met ten minste een 5,0. Heeft u bijvoorbeeld voor het schriftelijk examen een 7,5 gescoord, maar voor het overige examenonderdeel een 4,9 gehaald, dan bent u niet geslaagd. U voldoet dan niet aan de eis dat voor elk onderdeel ten minste een 5,0 is behaald.

Bent u geslaagd voor het examen? Dan krijgt u het diploma thuisgestuurd. Bent u niet geslaagd, dan kunt u één of meerdere examenonderdelen herkansen.
Bij examens kunt u per examen zien hoe het examen is opgebouwd en hoe zwaar de afzonderlijke examenonderdelen meewegen in het eindcijfer.