header examens

Erkend diploma

Een pensioenopleiding volg je omdat je bepaalde kennis en vaardigheden nodig hebt om een functie in de pensioensector goed uit te kunnen voeren. De opleidingen van SPO worden afgesloten met een officieel examen. Wie het examen voldoende maakt, ontvangt het bijbehorende diploma en toont daarmee aan over die kennis en vaardigheden te beschikken.

Beroepsprofielen

De diploma’s van SPO sluiten aan bij de beroepsprofielen die breed in de pensioensector gebruikt worden. De diploma’s vermelden dus niet de opleiding die gevolgd is, maar het beroepsprofiel waarvoor men is opgeleid. Wie bijvoorbeeld de Leergang Collectieve Pensioenen gevolgd heeft en het bijbehorende examen voldoende gemaakt heeft, ontvangt het diploma Pensioenspecialist collectieve pensioenen.

Helderheid over deskundigheid

Hiermee is in één oogopslag voor de hele pensioensector duidelijk over welke deskundigheid iemand beschikt en op welk niveau hij of zij kan functioneren. SPO Examens & Toetsing wil op deze manier een bijdrage leveren aan de transparantie over deskundigheid.

Ook de examens van SPO dragen, om dezelfde reden, de naam van de beroepsprofielen.