header examens

Contact

Praktische vragen over de gang van zaken rondom de examens en diploma’s kunt u stellen aan het Examenbureau van SPO. Bel 070 - 427 66 55 of mail naar examens@spo.nl.

Vragen over het examenreglement of het examenproces kunt u stellen aan de Examencommissie van SPO. Stuur uw mail naar examencommissie@spo.nl