header examens

Afbeelding


In 2012 leidde SPO 518 cursisten op tot pensioenprofessional. Aan 389 deelnemers werd uiteindelijk het diploma uitgereikt. We zijn trots op onze slagingspercentages.

De SPO opleidingen voor pensioenprofessionals worden afgerond met een officieel examen. De diploma’s sluiten aan bij de beroepsprofielen die in de pensioensector gebruikt worden. Een door de sector erkend diploma geeft duidelijkheid over de kennis en vaardigheden waarover een cursist beschikt na het succesvol afronden van de opleiding.

Naast de hierboven genoemde opleidingen wordt ook de Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen afgesloten met een officieel examen. Dit examen bestaat uit 2 examenonderdelen: het uitwerken van 2 cases in groepsverband tijdens de opleiding en het schrijven van een scriptie en een artikel over de scriptie over een pensioenonderwerp naar keuze. Samen vormen deze onderdelen het examen Senior adviseur collectieve pensioenen. In 2012 behaalden 15 deelnemers het diploma.

SPO heeft haar opleidings- en examenactiviteiten strikt gescheiden. Zo kunt u ervan op aan dat de examens objectief en onafhankelijk zijn. De examens staan bovendien onder toezicht van de Examenkamer. Deze ondertoezichtstelling garandeert de kwaliteit en onafhankelijkheid van het diploma. Een SPO diploma is hiermee een betrouwbare norm voor de pensioensector.