header examens

Eind juni vonden er weer SPO examens plaats in Nieuwegein, Groningen en Heerlen. In totaliteit lieten 190 kandidaten zien wat ze geleerd hebben in 3 verschillende SPO opleidingen: de Opleiding Collectieve Pensioenen, de Leergang Collectieve Pensioenen en de Opleiding Pensioendeskundige voor overheid en onderwijs.

In de zomerperiode zijn de examens zorgvuldig nagekeken en zijn de resultaten vastgesteld door de Examencommissie. Inmiddels hebben de kandidaten hun examenuitslagen ontvangen en 127 diploma's zijn verstuurd. Met deze examens hebben in totaal 127 medewerkers in de pensioensector hun deskundigheid aangetoond.

Examen Medewerker collectieve pensioenen
Het  examen bestaat uit 2 onderdelen: een schriftelijk examen en een praktijkopdracht. 
Aan het schriftelijk examen namen 97 deelnemers deel. Zij behaalden een gemiddeld cijfer van 6,4. Het hoogst behaalde resultaat was een 9,4. Voor de praktijkopdracht was het hoogste cijfer een 9,0 en het gemiddelde cijfer een 6,8. Uiteindelijk mocht de Examencommissie aan 77 deelnemers het diploma toekennen.

Examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen
De 2 onderdelen van dit examen zijn een schriftelijk examen en het schrijven van een essay. Aan het schriftelijk examen op 26 juni namen 85 kandidaten deel. Het hoogst behaalde cijfer was een 9,4. Het hoogste cijfer voor het essay was een 8,4. In totaliteit zijn er 44 diploma's toegekend.

Examen Pensioendeskundige overheid en onderwijs
Ook dit examen bestaat uit 2 onderdelen; een schriftelijk examen en een praktijkopdracht. In totaliteit namen aan dit examen 8 deelnemers deel. 6 deelnemers mochten hun diploma in ontvangst nemen. Het gemiddelde resultaat was een 6,5.

Door de deelnemers werden de examens als ‘lastig’ ervaren, net zoals de turbulente omgeving waarin we ons op dit moment bevinden. Wet- en regelgeving zijn immers flink in beweging. We zien dit ook terug in de examenresultaten. Deze zijn iets lager dan in het recente verleden. Examen doen blijft een uitdaging.