header

Waarom we leren

Er zijn mensen die niets liever doen dan kennis vergaren. Die zich geen betere dag kunnen voorstellen dan een dag met de neus in de boeken, nieuwe inzichten opslurpend en nieuwe werelden ontdekkend. Maar voor verreweg de meesten van ons, is leren geen opzichzelfstaand doel. Leren is een middel. Een middel om aan het werk te komen of te blijven. Om hogerop te komen, je werk met meer plezier of gemak te kunnen doen of juist om nieuwe uitdagingen te ontdekken. Want wie leert weet als geen ander dat er altijd nóg meer te leren is.

Al deze doelen brengen we met leren dichterbij. Maar uiteindelijk zijn deze doelen niet zozeer het directe resultaat van leren, maar zijn ze de resultanten van iets anders. Ze zijn het gevolg van het feit dat leren ons gedrag en onze houding ten opzichte van onszelf en de wereld om ons heen verandert. We handelen als we leren wijzer en meer weloverwogen. We handelen anders.

Nieuwe inzichten en anders omgaan met kansen

Leren gaat dus uiteindelijk om gedragsverandering. Dat geldt zeker ook voor lerende pensioenfondsbestuurders. Het gaat niet om het papiertje waarop je diploma prijkt. En het gaat al helemaal niet om het afvinken van het eisenlijstje van de toezichthouder. Waar het wel om gaat? Om nieuwe inzichten opdoen, om het stellen van andere vragen aan de bestuurstafel van uw pensioenfonds. En het gaat om anders omgaan met problemen en kansen.

Daar draagt SPO graag aan bij. Niet met dure lessen in schone schijn, maar met oprechte poging uw bestuurlijke gedrag te beïnvloeden. Opdat u sterk en wendbaar de uitdagingen van morgen te lijf kunt gaan. In het belang van uw deelnemers.

 

Lees meer over: Visie op leren

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers

Wilt u met ons in gesprek over de ontwikkeling van geschiktheid en vakbekwaamheid?

Laat uw telefoonnummer achter. Wij bellen u op een voor u geschikt moment. 
Of stuur ons een e-mail: info@spo.nl