header

Tijdig in dialoog met stakeholders

Elk pensioenfonds moet tegenwoordig de risicohouding vastleggen. Zo ook Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI). Hoe zij dit deden? Volledig in overleg met de sociale partners. “Een pensioenfonds heeft te maken met stakeholders en die kun je simpelweg niet uitsluiten”, aldus Frans Prins, directeur PWRI. “Het is daarom belangrijk om tijdig in dialoog te gaan.”

Al ruim 10 jaar besteedt PWRI aandacht aan uitbesteding en risicomanagement.

“De term risicohouding bestond nog niet eens. Maar wie de toekomst van een fonds wil bepalen, moet naar de risico’s kijken. Indertijd deden we dat nog vrij mechanisch met een lijst van 80 risico’s die we jaarlijks evalueerden”, legt Prins uit. “Vanaf 2013 wilden we een meer dynamisch beleid op financiële en niet-financiële risico’s.”

Betrokkenheid en draagvlak creëren

In een vroeg stadium heeft PWRI daarbij de denklijn gedeeld met sociale partners, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht. “De nieuwe Pensioenwet vraagt om het vaststellen en vastleggen van de risicohouding in overleg met de overige organen van het fonds. Daar is toen veel discussie over geweest: wie is er nu precies in charge? Wij waren het er echter al snel over eens. Los van de formele verhouding vinden wij het heel belangrijk om de sociale partners mee te nemen in het proces. Het creëert betrokkenheid en draagvlak.”

Denklijn delen

Bij PWRI is deze aanpak van de risicohouding prima verlopen. Maar uiteraard heeft een dergelijk traject wel aandachtspunten. Prins: “Het delen van een denklijn is anders dan het vragen van advies. Maar het tijdig in dialoog gaan maakt het proces wel ingewikkelder. Het kan een eigen leven gaan leiden, terwijl een denklijn ook nog goed een andere kant op kan gaan. Het is in ieder geval belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en goed uitleg te bieden. Je hoeft het helemaal niet altijd over alles eens te zijn.”


Lees meer over: Governance

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers

Wilt u met ons in gesprek over de ontwikkeling van geschiktheid en vakbekwaamheid?

Laat uw telefoonnummer achter. Wij bellen u op een voor u geschikt moment. 
Of stuur ons een e-mail: info@spo.nl