header

Pensioenfonds academie

Zorg voor borging van kwaliteit en continuïteit

Met het oog op continuïteit wil een groot pensioenfonds tijdig geschikte kandidaten beschikbaar hebben. Bij een onvoorzien vertrek van een bestuurslid kan een hiaat van specifieke kennis binnen het bestuur ontstaan. Door een pool van potentiële bestuurders goed voor te bereiden op hun taak wordt de kwaliteit van het pensioenfonds gewaarborgd.

Interne academie

Jaarlijks doorloopt een groep aspirant-bestuurders een opleidingstraject binnen de interne academie. De academie zorgt voor binding én opleiding van aspirant-bestuursleden. Er wordt in samenspraak een maatwerktraject ontwikkeld. Componenten gericht op versterking van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag worden gecombineerd met actualiteiten. Een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten zorgt voor een optimale voorbereiding. 

Kennissessies

Naast een introductie in relevante pensioenmaterie worden er verschillende kennissessies georganiseerd. De opleidingsmodules op niveau A zorgen voor een optimale combinatie van specifieke kennis op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer én de ins- en outs van het pensioenfonds zelf. Tijdens de kennissessies wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden en professioneel gedrag.

Continuïteit en kwaliteit

Dankzij de 'Pensioenfonds academie' ontstaat er een vergroting van het interne draagvlak voor het pensioenfonds. Er ontstaat een groep van geschikte (aspirant-)bestuursleden die kunnen zorgen voor de continuïteit en kwaliteit van het pensioenfonds. Bovendien sluit de Pensioenfonds academie naadloos aan op de leercyclus ‘Van Geschikt naar Ervaren op Niveau B’. 

Lees meer over: Kweekvijver Governance

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers

Wilt u met ons in gesprek over de ontwikkeling van geschiktheid en vakbekwaamheid?

Laat uw telefoonnummer achter. Wij bellen u op een voor u geschikt moment. 
Of stuur ons een e-mail: info@spo.nl