Instaan voor continuïteit van bestuur

Instroom via kweekvijver

Bestuurders voor pensioenfondsen liggen niet voor het oprapen. En dat is niet verwonderlijk, want de eisen die aan de geschiktheid van fondsbestuurders worden gesteld zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Het gaat daarbij niet alleen om eisen op het gebied van deskundigheid, maar ook om bestuurlijke competenties en professioneel gedrag. Om geschikt te worden en te voldoen aan de toetsing van De Nederlandsche Bank, moeten bestuurders dan ook een intensief voorbereidingstraject doorlopen.

De toenemende eisen aan bestuurders maken het voor pensioenfondsen lastiger verwachte of onverwachte vacatures in het bestuur te vervullen. De bestuurlijke continuïteit kan daardoor onder druk komen te staan.

Kweekvijver borgt continuïteit

Pensioenfonds Progress (een van de twee Unilever-pensioenfondsen) startte een programma dat die continuïteit moet waarborgen. Met ondersteuning van SPO zette Progress een kweekvijver op, waar potentiele bestuurders worden voorbereid op een toekomstige bestuurlijke rol. Ze blijven er op hoofdlijnen op de hoogte van bestuurlijke en actuele thema’s en bespreken onder begeleiding van een bestuurder of expert cases die spelen op de bestuurstafel van het eigen fonds. De kweekvijver heeft resultaat: wanneer een deelnemer aan de kweekvijver daadwerkelijk instroomt als bestuurder is de opleidingstijd korter en het niveau van de beginnend bestuurder hoger. Zo helpt de kweekvijver de bestuurlijke continuïteit van Progress beter te waarborgen.

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers

Wilt u met ons in gesprek over de ontwikkeling van geschiktheid en vakbekwaamheid?

Laat uw telefoonnummer achter. Wij bellen u op een voor u geschikt moment. 
Of stuur ons een e-mail: info@spo.nl