header

Geschiktheid als strategisch instrument

Van beleid naar concrete acties bij Pensioenfonds Achmea

Pensioenfondsen zien in toenemende mate geschiktheid als strategisch instrument voor het realiseren van hun doelstellingen. Een goed teken. Geschiktheid is niet langer een document dat na vaststelling in de bureaulade verdwijnt, maar wordt echt iets van fonds zelf. Stichting Pensioenfonds Achmea kreeg hulp van SPO bij de vertaling van beleid naar concrete acties.

Verder dan deskundigheid en feitenkennis

Het pensioenfonds formuleerde een veelomvattend geschiktheidsplan. Immers, alleen geschikte bestuurders kunnen elke dag de verantwoordelijkheid nemen waarvoor ze zijn opgesteld: goed zorgen voor het pensioen van hun deelnemers. In het geschiktheidsplan staat welk niveau van geschiktheid het fonds ambieert. Dat gaat verder dan alleen deskundigheid en feitenkennis. Het bestuur wil bijvoorbeeld ook voldoende diversiteit laten zien.

Meten is weten

Het opstellen van een geschiktheidsplan start met meten. Met de inzet van de Kennisreflector bracht SPO objectief in kaart hoe de kennis van de bestuursleden ervoor stond op diverse deskundigheidsgebieden. Een prima hulpmiddel om een beeld te krijgen van iemands kennis en om te weten op welke onderdelen bijgeleerd moet worden. Afhankelijk van de uitkomsten stelde SPO een opleidingsplan op maat op.

"Je hebt simpelweg geschikte mensen nodig om elke dag de verantwoordelijkheid waar te kunnen maken die je als bestuurder op je hebt genomen: goed zorgen voor iemands pensioen."
(Sybrand Nauta, directeur bestuursbureau Pensioenfonds Achmea)

Maatwerk voor kandidaat-bestuursleden

Geschiktheid begint bij Achmea al bij het werven en selecteren van bestuursleden. Is iemand in potentie geschikt – op basis van kennis, vaardigheden en bestuurlijke kwaliteiten – dan komt diegene in een pool terecht en doet de Kennisreflector bij SPO. Aan de hand van de resultaten volgt een opleiding op maat bij SPO en worden kandidaatsleden op het juiste geschiktheidsniveau gebracht. Tot iemand daadwerkelijk instroomt, wordt zijn kennis op peil gehouden en blijft diegene actief betrokken bij het fonds.

Continuïteit bestuur verzekerd

Ontstaat er nu een vacature, dan kan deze altijd direct worden ingevuld, wat van grote waarde is voor de continuïteit van het bestuur. Voor Achmea blijkt het op geschiktheidsniveau brengen en houden van het bestuur dan ook een succesvol traject.

Bestuurders zijn uitgedaagd en betrokken en kandidaatsleden zijn op het juiste geschiktheidsniveau gebracht voor toetreden tot het bestuur. Het bestuur houdt periodiek voortgangsgesprekken waarin de opleidingsbehoefte wordt besproken en afspraken worden gemaakt over het waarborgen van de actualiteit van de kennis.

Gezamenlijk beter worden

Achmea evalueert het geschiktheidsplan jaarlijks. Daarnaast is er een jaarlijkse, grondige zelfevaluatie. Het doel: ervan leren en gezamenlijk als bestuur beter worden. Achmea hecht dan ook veel belang aan deze evaluaties.

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers

Wilt u met ons in gesprek over de ontwikkeling van geschiktheid en vakbekwaamheid?

Laat uw telefoonnummer achter. Wij bellen u op een voor u geschikt moment. 
Of stuur ons een e-mail: info@spo.nl