header

Bestuursmodellen en diversiteit

Uitdagingen in een veranderende bestuursomgeving

Sinds de Wet versterking bestuur pensioenfondsen uit 2013 in werking trad, kunnen pensioenfondsen kiezen uit verschillende bestuursmodellen. De bedoeling hiervan is dat het pensioenfondsbestuur meer 'in control' is en blijft en goed kan bijsturen wanneer dat nodig is.

De Wet biedt pensioenfondsen de keuze uit vijf bestuursmodellen: het paritair model, het onafhankelijk model en drie typen van het one tier bestuursmodel. Welk bestuursmodel een pensioenfonds ook kiest, in de uitvoering moet het bestuur steeds zorgen dat het de belangen van alle betrokkenen op evenwichtige wijze meeweegt in de besluitvorming. Met de handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017 wil de Pensioenfederatie fondsbestuurders comfort geven over in het proces van zelftoetsing, toewerken naar en bewaken van hun geschiktheid om te besturen, individueel en met elkaar.

Ook geeft de Pensioenfederatie pensioenfondsen een handreiking om de diversiteit in de organen van het pensioenfonds (verder) te vergroten. In de Handreiking Vergroting diversiteit staat een aantal aanknopingspunten die behulpzaam kunnen zijn bij het meer divers en complementair maken van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan. 

Governance: uitdagingen in een veranderende bestuursomgeving

Bij een strategische (her)oriëntatie zijn de bestuursmodellen en het invulling geven aan het diversiteitsvraagstuk onderwerp van gesprek. SPO Connects liet op 21 november 2017 het licht schijnen op de verschillende bestuursmodellen en de rol van diversiteit. Sprekers Peter de Groot en Grethe van Geffen lichtten het thema toe.

Impact wijziging bestuursmodel

Peter de Groot, adviseur en toezichthouder in de pensioensector, geeft vanuit de praktijk zijn kijk op het functioneren van de verschillende modellen. Wat zijn de argumenten om te vernieuwen? Klik op de afbeelding hieronder en bekijk het filmpje. 

Afbeelding

Diversiteit in uw fondsbestuur

Grethe van Geffen, directeur Seba cultuurmanagement, vertelt over wat diversiteit voor pensioenfondsbesturen kan betekenen. Waarom kan een divers samengesteld bestuur de kwaliteit van het bestuur verhogen? Klik op de afbeelding hieronder en bekijk het filmpje. 

Afbeelding

 

Lees meer over: Governance

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers

Wilt u met ons in gesprek over de ontwikkeling van geschiktheid en vakbekwaamheid?

Laat uw telefoonnummer achter. Wij bellen u op een voor u geschikt moment. 
Of stuur ons een e-mail: info@spo.nl