header

Bestuursmodellen en diversiteit

Sinds de Wet versterking bestuur pensioenfondsen uit 2013 in werking trad, kunnen pensioenfondsen kiezen uit verschillende bestuursmodellen. De bedoeling hiervan is dat het pensioenfondsbestuur meer 'in control' is en blijft en goed kan bijsturen wanneer dat nodig is.

De Wet biedt pensioenfondsen de keuze uit vijf bestuursmodellen: het paritair model, het onafhankelijk model en drie typen van het one tier bestuursmodel. Welk bestuursmodel een pensioenfonds ook kiest, in de uitvoering moet het bestuur steeds zorgen dat het de belangen van alle betrokkenen op evenwichtige wijze meeweegt in de besluitvorming. Met de handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017 wil de Pensioenfederatie fondsbestuurders comfort geven over in het proces van zelftoetsing, toewerken naar en bewaken van hun geschiktheid om te besturen, individueel en met elkaar.

Ook geeft de Pensioenfederatie pensioenfondsen een handreiking om de diversiteit in de organen van het pensioenfonds (verder) te vergroten. In de Handreiking Vergroting diversiteit staat een aantal aanknopingspunten die behulpzaam kunnen zijn bij het meer divers en complementair maken van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan. 

Governance: uitdagingen in een veranderende bestuursomgeving

Bij een strategische (her)oriëntatie zijn de bestuursmodellen en het invulling geven aan het diversiteitsvraagstuk onderwerp van gesprek. SPO Connects liet op 21 november het licht schijnen op de verschillende bestuursmodellen en de rol van diversiteit. Bekijk hieronder de bijdragen van sprekers Peter de Groot en Grethe van Geffen.

Impact wijziging bestuursmodel

Peter de Groot, adviseur en toezichthouder in de pensioensector, geeft vanuit de praktijk zijn kijk op het functioneren van de verschillende modellen. Wat zijn de argumenten om te vernieuwen?  

Diversiteit in uw fondsbestuur

Grethe van Geffen, directeur Seba cultuurmanagement, vertelt over wat diversiteit voor pensioenfondsbesturen kan betekenen. Waarom kan een divers samengesteld bestuur de kwaliteit van het bestuur verhogen?

SPO Connects bijwonen

Heeft u interesse in het bijwonen van SPO Connects? U kunt een jaarabonnement afsluiten of een losse bijeenkomst bijwonen. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 7 februari 2018, met als thema 'Informatietechnologie voor pensioenfondsen: ontwikkelingen en risico's'.

SPO Connects bestaat 10 jaar en viert dit met een speciale jubileumbijeenkomst op woensdag 7 februari 2018. Wilt u deze jubileumbijeenkomst bijwonen, stuur dan een mail naar info@spo.nl.

De kosten voor een jaarabonnement zijn € 2.040 per kalenderjaar. Dit komt neer op een bedrag van € 340 per bijeenkomst per bestuurder. Wilt u een abonnement afsluiten op SPO Connects? Vul dan hier uw gegevens in. 

Genoemde bedragen zijn vrijgesteld van btw.
Bel voor meer informatie met SPO: (070) 427 66 55. Wij helpen u graag.

SPO Perform Live

Exclusief voor bestuurders die snel willen aansluiten op de actualiteit

Eerstvolgende bijeenkomst

Datum:

Woensdag 10 juni 

Thema:

IT-Infrastructuur, -strategie & -innovatie

Meer informatie en aanmelden

Bijeenkomsten
SPO Perform Live