header

Geschiktheid als strategisch instrument

Op het speelveld waar pensioenfondsen en hun uitvoerders opereren, is verandering de enige constante. Pensioenfondsbestuurders moeten de voortdurend wijzigende omstandigheden waaronder zij opereren kunnen interpreteren en behendig hun koers kunnen blijven bijsturen om grip te houden op het verwezenlijken van de ambities en doelstellingen van hun fonds. Hetzelfde geldt voor de beleidsstaf van fondsen. 

Behendigheid en wendbaarheid komen echter niet vanzelf. Het zijn eigenschappen die tot bloei kunnen komen in een organisatie die optimaal is ingericht om te leren. Van elkaar en van de buitenwereld. SPO biedt advies over human resource development: ondersteuning op maat bij het inrichten van het ontwikkelings- en opleidingsbeleid van pensioenfondsen. 

Het vermogen om te leren

Geschiktheidsbeleid vormt voor steeds meer pensioenfondsen een strategisch instrument dat cruciaal is bij het bereiken van de fondsdoelstellingen. Het gaat dan niet om louter voldoen aan de geschiktheidseisen die de toezichthouder stelt, maar om een ambitieuze cultuur van leren en geschiktheidsbevordering.

SPO kan helpen bij de ontwikkeling daarvan. We kunnen uw geschiktheidsplan schrijven, functieprofielen opstellen, een opvolgingsbeleid voor het bestuur ontwikkelen, een kweekvijver organiseren of de volledige geschiktheidscyclus verzorgen. Onze adviestak werkt altijd in co-creatie met het fonds. Zodat geschiktheid in de genen van de organisatie komt en blijft. En uw fonds het vermogen om te leren verder ontwikkelt. Waardoor het uiteindelijk beter presteert.

Alle zorgen uit handen of ad-hoc advies

Afhankelijk van de behoefte en ambitie van een organisatie nemen we alle zorgen uit handen in structurele trajecten, of vliegen we sporadisch in voor ad-hoc vragen en advies. Desgewenst kan SPO de ontwikkeling en uitvoering van de gehele jaarcyclus van deskundigheids- en geschiktheidsbevordering verzorgen.

Wilt u hulp bij het vertalen van uw ambities naar geschiktheid? Of wilt u gewoon eens met ons praten over uw ambities en hoe deze door te vertalen naar de mensen in uw organisatie en bestuur? In een persoonlijk gesprek lichten we graag onze beproefde aanpak toe.

Laat uw gegevens achter of bel een van onze adviseurs op (070) 427 66 55.

De pensioenfondsen Progress en Shell gingen u voor

Pensioenfonds Progress

De missie van Progress is om deelnemers te helpen aan een onbezorgde oude dag. Een goed bestuur is hierbij een voorwaarde. Progress ziet leren en ontwikkelen als een bepalende factor om de performance van het pensioenfonds en de gremia als geheel te bevorderen. Voldoen aan de geschiktheidseisen is de minimale norm. Grip op de ontwikkeling en ontwikkelingsintensiteit, kwaliteit, continuïteit en aansluiting op de pensioensector zijn belangrijke voorwaarden. Om deze reden schakelt Progress SPO in om het proces en de resultaten te optimaliseren.

Pensioenfonds Shell

Het pensioenfonds van Shell wil voorloper zijn op het gebied van pensioenen en bestuurlijke geschiktheid. SPO verzorgt voor de Shell pensioenfondsen SSPF en SNPS de gehele jaarcyclus van deskundigheids- en geschikheidsbevordering. Vanuit een pro-actieve aanpak wordt een efficiënte uitvoering met een optimaal resultaat bereikt.

Voordelen voor uw organisatie

  • Aantoonbaar voldoen aan geschiktheidseisen

  • Borging van continuïteit in gremia 

  • Grip op ontwikkeling van mensen en organisatie

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers