SPO Perform Live Abonnement

  • Jaarabonnement
  • Workshop

SPO Perform Live abonnement

Het zijn woelige jaren voor de pensioensector. Ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Veel van die ontwikkelingen raken bestuurders direct in hun rol. Vanuit uw verantwoordelijkheid als bestuurder is het van belang dat u in korte tijd kunt meepraten over deze ontwikkelingen. SPO biedt hiervoor SPO Perform Live aan en geeft pensioenfondsbestuurders handvatten om snel aan de sluiten op actualiteiten.

SPO Perform Live vormt een uitbreiding op het bestaande gecertificeerde opleidingsaanbod voor bestuurders van pensioenfondsen en is een aanvulling op de activiteiten van de Pensioenfederatie.

Voor wie

SPO Perform Live is exclusief voor bestuurders en directeuren van pensioenfondsen die aangesloten willen zijn op actuele ontwikkelingen.

Aanpak

In een serie bijeenkomsten krijgen bestuurders actuele kennis en gereedschappen aangereikt om snel en effectief met een nieuw vraagstuk aan de slag te gaan. Aan het woord komen wetenschappers, specialisten, beleidsmakers en bestuurders. Ervaringen worden gedeeld, best practices krijgen een podium en er is alle ruimte voor debat. Pasklare antwoorden worden niet gegeven, maar het denken wordt gevoed.

De bijeenkomsten van SPO Perform Live en SPO Perform, hét innovatieve leerplatform voor de pensioensector, zijn geïntegreerd tot één logisch geheel.

De invalshoeken van de thema’s van SPO Perform Live zijn afgestemd op wat gebruikers van het leerplatform vragen of laten weten. Het platform en de bijeenkomsten versterken elkaar waardoor permanente educatie nog beter vorm krijgt. Vragen die tijdens de bijeenkomsten onbeantwoord blijven, krijgen een vervolg op het leerplatform in de vorm van een microlearning.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

SPO Perform Live is exclusief voor bestuurders en directeuren van pensioenfondsen die aangesloten willen zijn op actuele ontwikkelingen.

De thema’s sluiten aan op de actualiteit en worden uiterlijk drie weken van tevoren bekend gemaakt.

Het programma van de bijeenkomsten sluit aan op de interesses van bestuurders op basis van de gemeten belangstelling voor de onderliggende thema’s. Per thema kunnen bestuurders aangeven waar verdieping nodig is. Dat biedt de gelegenheid om de juiste invalshoek kiezen op de bijeenkomst.

SPO Perform Live ‘Beleggen in private debt’ 

woensdag 9 september 2020 | 14.30 uur – 17.50 uur

Beleggen in private debt doet langzaam maar zeker zijn intrede in de beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers. Deze ontwikkeling vloeit voort uit de bankencrisis in Europa. Die crisis was een vertraagde reactie op de schuldencrisis uit 2008/2009 en bereikte een hoogtepunt rond 2012.

Het onbegrensde lenen door banken aan vooral buitenlandse partijen werd door centrale banken aan banden gelegd. De kapitaaleisen werden opgeschroefd, wat het verstrekken van langer lopende bancaire leningen minder aantrekkelijk maakte. 

Anders dan banken zijn institutionele beleggers beter gepositioneerd om langer lopende leningen te verstrekken aan projecten, bedrijven en/of woningbezitters. De aantrekkelijkheid wordt door pensioenfondsen wel gezien, maar in de praktijk vormt het onderhandse karakter van zulke leningen een struikelblok. 

Bijeenkomst beleggen in private debt 

Tijdens deze bijeenkomst geven diverse sprekers aan de deelnemende bestuurders handvatten op het gebied van private debt. Experts nemen u mee in de verschillende facetten van private debt zoals lending, infrastructure debt en hypotheekleningen. 

Programma

14:00Ontvangst
14:30 Actualiteiten – Pensioenfederatie
 De stand van zaken rond actuele pensioendossiers en ontwikkelingen in de pensioensector worden besproken. 

14:50

Introductie private debt – Fons Lute

 Fons Lute verzorgt de introductie in private debt. Vanaf 2012 heeft hij zich bij BlackRock actief ingezet om private debt bij pensioenfondsen in Europe onder de aandacht te brengen. Vanuit zijn brede ervaring met beleggingsbeleid en zijn kennis van alternatieve beleggingen zal hij het onderwerp private debt inleiden. 

15:20

Hypotheekleningen – Justus van Halewijn

 
Het beleggen in hypotheekleningen is in de laatste jaren steeds meer ingeburgerd in het beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen. De aantrekkelijkheid van hypotheken schuilt in de lange looptijden in combinatie met het goede betaalgedrag van woningbezitters. Justus van Halewijn directeur Vermogensbeheer, dat namens het Spoorwegpensioenfonds en het Pensioenfonds Openbaar Vervoer belegt in Hypotheken. Justus is daarom uitstekend gepositioneerd om in te gaan op de achtergronden van het beleggen in hypotheekleningen.
15:50Pauze
16:05 Infrastructure debt – Victor van Will
Leningen aan infrastructurele projecten vormen een interessante groep van onderhandse leningen. Dit marktsegment leent zich uitstekend voor de implementatie van duurzaamheidsbeleid. Victor van Will is al jaren actief op het gebied van credit, private debt en infrastructure debt binnen MN en NLII en hij zal zijn kennis hierover met u delen. 
16:45Private credit – Johan Idema
 Het tweede onderdeel gaat over het verstrekken van private leningen aan ondernemingen. Johan Idema is Hoofd Fixed Income bij MN en was daarvoor werkzaam bij verschillende institutionele beleggingsinstellingen. Bij ACTIAM was hij Hoofd Fixed Income en Portfolio Manager Credit. Johan heeft jarenlange ervaring in de verschillende takken van Fixed Income.  
17:30 Afsluiting private debt
De bijeenkomst wordt afgesloten door Fons Lute. Hij vat de belangrijkste bevindingen van de middag samen en brengt deze terug tot de hoofdlijnen voor een beleggingsbeleid in private debt. 
17:50 Netwerkdiner 
Geniet van een heerlijk diner en praat na met de sprekers en andere aanwezigen. Na het diner rijdt u zonder files weer naar huis. 
 
 
advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

Duur

Een bijeenkomst start om 14.30u (inloop vanaf 14.00u) en eindigt om 17.30u. Na afloop geniet u van een buffetdiner.

Data en prijzen

Het abonnement biedt exclusief toegang tot maximaal vier bijeenkomsten (maar minimaal drie) per jaar. Per bijeenkomst kunnen twee bestuursleden van het aangesloten pensioenfonds deelnemen. Het bestuur bepaalt zelf voor welke bestuurder de bijeenkomst interessant is aan de hand van het thema. De prijs die u hieronder ziet is voor het abonnement.

SPO Perform Live Abonnement

Datum Kosten Locatie
Jaarabonnement €2.627,50 n.v.t.
SPO Perform

Neem direct een jaarabonnement op SPO Perform

Datum Kosten Locatie
Start elk gewenst moment €310,- n.v.t.


Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.