Header Webinar IORP II

Risicomanagement voor pensioenfondsen

Risicomanagement begint met een goede beschrijving van een risico. Een risico bestaat uit de oorzaak of oorzaken van een gebeurtenis, het gevolg voor de doelstellingen van de organisatie (de impact) en het element waarschijnlijkheid. Het goed beschrijven en begrijpen van risico’s zorgt voor een gezamenlijk referentiekader, het maakt het eenvoudiger om een aanpak te bepalen, je kunt tijdig handelen en als je herkent wat geen risico is kun je kosten voorkomen.

Zoeken naar de beste verhouding tussen kosten en opbrengsten van risicobeperking


Wat is een risico?
Risicomanagement begint met een goede beschrijving van een risico. Een risico bestaat uit de oorzaak of oorzaken van een gebeurtenis, het gevolg voor de doelstellingen van de organisatie (de impact) en het element waarschijnlijkheid. Het goed beschrijven en begrijpen van risico’s zorgt voor een gezamenlijk referentiekader, het maakt het eenvoudiger om een aanpak te bepalen, je kunt tijdig handelen en als je herkent wat geen risico is kun je kosten voorkomen.

Soorten risico’s pensioenfondsen
Een pensioenfonds heeft te maken met verschillende soorten risico’s, financiële risico’s zoals renterisico of concentratierisico, strategische risico’s zoals langlevenrisico of inflatierisico, en operationele risico’s zoals uitbestedingsrisico of IT-risico.

Risicomanagement bij pensioenfondsen
Risicomanagement is het beheersen van deze risico’s. In een stappenplan zou je het als volgt kunnen aanpakken. Het begint met het bepalen van de doelstellingen, waar toe ben je als fonds op aarde, en de risicohouding, in welke situatie wil je als fonds echt niet terecht komen? Dan kom je automatisch bij het identificeren van de risico’s, het classificeren van de risico’s op belangrijkheid en mogelijke impact en het treffen van beheersmaatregelen. Risico’s helemaal uitbannen is onmogelijk en vaak ook niet wenselijk. Risico’s verkleinen is altijd mogelijk maar brengt ook vaak kosten met zich mee. Risicomanagement vraagt om continue beoordelen en bijsturen waar nodig. Alleen dan blijf je als pensioenfonds echt in control. Onder de IORP II richtlijn zijn pensioenfondsen verplicht om periodiek een ERB uit te voeren. Ook dat helpt mee om het risicomanagement bij pensioenfondsen te professionaliseren.

Jeroen van der Put vertelt over financiële en niet-financiële risico’s. Risicomanagement heeft besluiten evenwichtiger gemaakt en ervoor gezorgd dat risico’s systematischer op tafel zijn gekomen. Het is handig als je in het bestuur een specifiek persoon hebt zitten die het risicoperspectief voldoende op tafel legt. Want risicomanagement is een integraal onderdeel van de besluitvorming.


Microlearnings op SPO Perform

Meer microlearnings bekijken? Klik op een van de microlearnings, log in op SPO Perform en bekijk.

AfbeeldingVerschillende methoden voor risicomanagement worden toegelicht: COSO-ERM, FIRM (DNB), de Handreiking integraal risicomanagement (Pensioenfederatie) en FOCUS! (DNB).

Log in en bekijk

 

AfbeeldingPME heeft een uitgebreide SIRA uitgevoerd. In deze video licht Martijn Boonstoppel, risicomanager bij PME, toe hoe de scenariosets zijn geselecteerd en vervolgens zijn doorleefd in een workshop. Daarnaast wordt ingegaan op de aanbevelingen en vervolgacties naar aanleiding van de SIRA.

Log in en bekijk

 

AfbeeldingERB (Eigen Risico Beoordeling). IORPII verplicht pensioenfondsen om ten minste driejaarlijks een eigenrisicobeoordeling (ERB) uit te voeren. In dit artikel handvatten voor het inrichten en uitvoeren van het proces voor de ERB. Door Casper Lotgerink en Tim Bloklander, PwC.

Log in en bekijk

 

AfbeeldingWat is een risico? Risico’s zijn overal. De term risico wordt op veel manieren gebruikt. Om goed met risico’s om te gaan is het van belang om te begrijpen wat een risico is. Het managen van risico’s doe je vaak ook niet alleen. Het is dus van belang dat een bestuur het over het zelfde heeft. In deze video legt Ernst Lock uit uit welke elementen een risico bestaat, en hoe je tot een duidelijke risico definitie komt.

Log in en bekijk

Risicomanagement op SPO Perform

Wil je meer weten over risicomanagement voor pensioenfondsen? Bekijk de microlearnings op SPO Perform.

Log in op SPO Perform