Header Webinar IORP II

Pensioencommunicatie, verplichtingen en kansen voor de pensioensector

"Het doel van pensioencommunicatie is om deelnemers inzicht te geven in hoeveel pensioen hij/zij kan verwachten en dat de deelnemer zich bewust is van de risico’s. Daarnaast moet een deelnemer kunnen toetsen of het te verwachten pensioen voldoende voor hem/haar is. Ten slotte moet de deelnemer inzicht krijgen in de keuzemogelijkheden." – Wet Pensioencommunicatie, 2015.

Wie deze tekst goed bekijkt, ziet dat dit een combinatie is van kennis-, houdings- en gedragsdoelen. Dat betekent dat de communicatie zich moet richten op het vergroten van kennis, het werken aan houding en het stimuleren en faciliteren van bepaald gedrag. Daarmee is pensioencommunicatie méér dan informeren.


Wet pensioencommunicatie
Het perspectief van de deelnemer staat in de Wet pensioencommunicatie centraal. Achterliggend doel van de wet is dat de communicatie beter dan voorheen moet aansluiten bij de informatiebehoeften en de kenmerken van de (gewezen) deelnemers, de (gewezen) partners en de pensioengerechtigden.

De Wet pensioencommunicatie bevat regelgeving (of aanzetten daartoe) die geclusterd kan worden in Hoe (digitaal, op maat en gelaagd), Wie (actieve deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en ex-partners), Wat (opbouw, keuzes, risico’s en handelingsperspectief) en Middel (Pensioen 1-2-3, pensioenregister en UPO).

Deelnemercommunicatie: Er zijn drie doelen die je met pensioencommunicatie kunt nastreven. Annemarie van Hekken licht deze drie doelen toe en gaat in op de vraag waarom deelnemers actief met pensioen bezig zouden moeten zijn.


Microlearnings op SPO Perform

Meer microlearnings bekijken? Klik op een van de microlearnings, log in op SPO Perform en bekijk.

AfbeeldingPensioencommunicatie, profilering en AVG. Met de komst van de AVG zijn er strengere regels verbonden aan de communicatie met de deelnemer. Waar moet je rekening mee houden en wat moet je ingeregeld hebben?

Log in en bekijk

 

AfbeeldingAansluiten bij de klant – customer journey. Ontwikkeltrajecten waarbij denken vanuit de deelnemer centraal staat. Drie fases worden doorlopen: Explore - experiment - execute.

Log in en bekijk

 

AfbeeldingPensioencommunicatie over indexatie en korten. De pensioenuitvoerder moet de deelnemer en de pensioengerechtigden jaarlijks over de toeslagverlening informeren, ook als geen toeslag wordt verleend. Welke informatie moet verstrekt worden, en aan welke regels moet deze communicatie voldoen?

Log in en bekijk

 

AfbeeldingPensioencommunicatie. Hoe activeer je de deelnemer? Onderzoek naar twee manieren om je boodschap te formuleren toont aan dat een boodschap gericht op zekerheid de deelnemer eerder aanzet tot actie.

Log in en bekijk

Pensioencommunicatie op SPO Perform

Wil je meer weten over pensioencommunicatie? Bekijk de microlearnings op SPO Perform.

Log in op SPO Perform

Masterprogramma communicatie B-plus