header governance opleidingen

Governance van pensioenfondsen

Iedereen die betrokken is bij het bestuur, de medezeggenschap of het intern toezicht van een pensioenfonds kan bij SPO terecht voor het vergroten of aantonen van zijn geschiktheid. Zowel op individueel als collectief niveau.

Hier vindt u de opleidingen voor bestuurders en voor deelnemers van verantwoordingsorganen, belanghebbendenorganen en intern toezicht. De opleidingen zijn ingedeeld in overzichtelijke leerlijnen.

Besturen op niveau 1 en 2

U wilt voldoen aan de geschiktheidseisen voor pensioenfondsbestuurders of zoekt verdere verdieping in werkcolleges. 
 

Leerlijn bestuurders

Medezeggenschap

U wilt als lid van het Verantwoordingsorgaan of Belanghebbendenorgaan een goede gesprekspartner zijn voor het pensioenfondsbestuur.

Leerlijn medezeggenschap

Toetsinstrumenten voor bestuurders

SPO heeft bovendien diverse toetsinstrumenten voor bestuurders ontwikkeld.  Deze laten u zien hoe u als bestuur ervoor staat op het gebied van kennis en competenties.

Lees meer >>

SPO Connects

Voedt het denken van bestuurders

Ontwikkelingen in de pensioensector raken bestuurders direct in hun rol en verantwoordelijkheid. SPO Connects biedt pensioenfondsbestuurders in een serie bijeenkomsten de mogelijkheid om in korte tijd aan te sluiten op de actualiteit.


Lees meer over SPO Connects

De weg naar competent en deskundig besturen

Deskundigheid is meer dan kennis alleen. Beschikt uw bestuur over voldoende kennis en competenties? SPO helpt u de route naar een competent en deskundig bestuur te doorlopen.

 

Advies

Samen met u kunnen we een traject ontwikkelen om deskundigheid te bevorderen en/of aan te tonen.

Lees verder

Whitepapers en cases

Achtergronden en voorbeelden van deskundigheidstrajecten.

Bekijk  onze:
Whitepapers & Cases